Home/Over de PThU/Reserveren Onderwijsruimten

Reserveren Onderwijsruimten

Onderwijsruimten zijn er voor onderwijs, tentamens, vergaderingen en bijeenkomsten. Als de onderwijsroosters zijn gepland kunnen vrije onderwijsruimtes gereserveerd worden voor incidentele bijeenkomsten.

Reserveren onderwijszalen

De coördinatie van alle onderwijsruimten is in handen van Bureau Studentenzaken. Als de onderwijsroosters zijn gepland kunnen vrije onderwijsruimtes gereserveerd worden voor incidentele bijeenkomsten. Via het formulier ‘Aanvraagformulier onderwijsruimte’ kan een onderwijsruimte gereserveerd worden o.b.v. beschikbaarheid. Na twee werkdagen ontvangt u bericht van uw aanvraag.

De onderwijsruimten kunnen maandag t/m zaterdag zowel overdag als ’s avonds gereserveerd worden. U kunt deze tijden aangeven op het aanvraagformulier. Voor het reserveren van een onderwijsruimte buiten de openingstijden, bijvoorbeeld op vastgestelde vrije dagen (kerstperiode) of op zondagen komen de kosten voor extra dienstverlening (beveiliging, schoonmaak, technische dienst) voor rekening van de aanvrager.

Bij vragen over een reservering in Amsterdam kunt u contact opnemen via studentenzakenAmsterdam@pthu.nl of via 088 3371 864.

Bij vragen over een reservering in Groningen kunt u contact opnemen via studentenzakenGroningen@pthu.nl of via 088 3371 865.

Voorwaarden reservering

  • Aanvragen worden op datum van binnenkomst verwerkt. De aanvragen worden verwerkt nadat het rooster voor de betreffende periode is ingepland. 
  • Aanvragen die de periode van het semester overschrijden, worden pas na de start van het nieuwe semester in behandeling genomen, dit in verband met het nog te roosteren onderwijs.
  • Annuleringen graag uiterlijk tien werkdagen van tevoren melden bij bureau Studentenzaken. Daarna blijft annuleren ook mogelijk en wordt de volledige zaalhuur in rekening gebracht.
  • Onderwijsruimten worden per dagdeel (3 uur) verhuurd. Bij het huren van een onderwijsruimte voor minder dan een dagdeel wordt de prijs van een volledig dagdeel in rekening gebracht.
  • Voor het verhuren van de onderwijsruimten geldt dat de doelstelling van de aanvragende organisatie en/of inhoud van de bijeenkomst, niet in strijd mogen zijn met de grondbeginselen van de PThU.
  • De PThU houdt zich het recht voor om zonder nadere opgaaf van redenen een aanvraag voor de verhuur van haar ruimten af te wijzen. De PThU behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

De PThU behoudt zich bovendien het recht voor de verhuurder verantwoordelijk te stellen voor onkosten of andere soorten schade die het gevolg zijn van het niet naleven van gemaakte afspraken met de PThU.