Home/Over de PThU/Alumni

Welkom!

Als alumnus / alumna van de PThU blijven we graag met u in contact. Relevante studiedagen, lezingen en conferenties: we houden u graag betrokken en op de hoogte!

We zetten in op levenslang leren, bijvoorbeeld via de Summer School en toegang tot de online database van de bibliotheek. Omgekeerd horen we ook graag de bevindingen van het werkveld, zodat we deze kunnen incorporeren in onze opleiding.