Home/Alumni

Als alumnus of alumna van de PThU blijven we graag met je in contact. Relevante studiedagen, lezingen en conferenties: we houden je graag betrokken en op de hoogte!

We zetten in op levenslang leren, via onze vele cursussen en toegang tot de online database van de bibliotheek. Omgekeerd horen we ook graag de bevindingen van het werkveld, zodat we deze kunnen incorporeren in onze opleiding.