Theologie

Theologie is de studie van God, van geloof, van rituelen en religieuze geschriften. Theologen zijn gefascineerd door wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet. Maar wat is theologie nou precies, wat houdt de studie in, hoe zit dat? Wij verzamelden alle informatie die je altijd al zocht over theologie op één handige plek.

Wat is theologie?

De letterlijke betekenis van theologie is: de wetenschap van het spreken en denken over God. Maar omdat wij geloven dat God in de hele schepping te zien is, is het moeilijk een terrein te vinden dat daar niet onder valt. Daarom verdelen we de theologie als wetenschap vaak onder in gebieden:

  • Bijbelwetenschap: het bestuderen van wat er over God is geschreven
  • systematische theologie: het nadenken over de leer van de kerk (denk aan zaken als de drie-eenheid) en ethiek (wat is goed en kwaad, en hoe bepalen we dat)
  • praktische theologie: het bestuderen van de manieren waarop mensen handelen en geloven in reactie op God
  • contextuele theologie of interculturele theologie: bestuderen hoe mensen in verschillende contexten en met verschillende achtergronden denken over God

Waarom theologie studeren?

Studenten theologie noemen verschillende redenen om theologie te studeren. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in geloof of God. Ze willen antwoorden op de vragen die zij zelf hebben over het geloof. Ze voelen zich geroepen om als predikant voor te gaan in een gemeente. Ze willen mensen bijstaan in moeilijke maar ook mooie tijden, zoals bij een uitvaart of een huwelijk. Of ze willen meedenken bij gewetensvragen die er kunnen zijn: bij een soldaat die zich afvraagt of hij wel op mensen kan schieten; bij een arts die zich afvraagt of euthanasie geoorloofd is in een bepaalde situatie. Theologische vragen vind je overal. Juist daarom is theoloog zo’n mooi beroep.

Theologie studeren

Hoe lang duurt de opleiding theologie?

Hoe lang de opleiding duurt, hangt ervan af wat voor opleiding je volgt, aan welke instelling je de opleiding doet en welke studierichting je kiest. Een hbo- en wo-bachelor theologie duurt gemiddeld drie jaar. Daarna kun je nog doorstromen naar een wo-master theologie. Die duurt één tot drie jaar.

Studeer je in deeltijd, dan doe je vaak twee keer zo lang over de opleiding. Een bachelor duurt dan zes jaar, een master twee tot zes jaar.

Als je een eerdere opleiding hebt gedaan, kun je voor sommige onderdelen van de opleiding misschien vrijstelling krijgen.

Bij sommige opleidingen hbo theologie kun je in je vrije ruimte een premaster doen voor een universitaire opleiding theologie. Je kunt dan na de hbo-opleiding direct instromen in een universitaire master theologie.

Waar kan ik theologie studeren?

In Nederland zijn er verschillende instellingen waar je theologie kunt studeren, zowel op universitair als hbo-niveau. Bachelors duren meestal drie jaar. Masters duren tussen één en drie jaar.

Hbo-bachelor theologie

Je kunt op verschillende plekken in Nederland een hbo-bachelor theologie volgen.

De bachelor duurt drie jaar. Wil je daarna een master theologie op universitair niveau volgen, dan kun je bij de meeste universiteiten instromen via een premaster.

Theologie in deeltijd studeren

Op veel van de genoemde opleidingen is het mogelijk om theologie in deeltijd te studeren.