Minoren van de PThU

Volg je een masteropleiding bij de PThU? Dan kun je in je vrije ruimte kiezen voor een van onze minoren. Ben je masterstudent bij een andere universiteit, dan kun je als 'bijvakker' cursussen volgen bij de PThU. Ook alumni, predikanten en andere geïnteresseerden kunnen één of meer cursussen uit het reguliere masteronderwijs van de PThU volgen als 'contractant'. 

Je kunt minoren volgen in de periode september tot en met januari. Minoren gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

 • Seminar: The Adventures of Lady Wisdom

  The Adventures of Lady Wisdom. Hokhma/Sophia in Jewish and Christian Traditions

  Niveau: master
  Omvang: 7,5 ECTS
  Voertaal: Engels
  Locatie: online
  Docenten: Lieve Teugels (PThU), Halyna Teslyuk (Ukrainian Catholic University) en gastdocenten

  Opzet van de cursus

  Het seminar is een cursus bestaande uit acht delen. Elk deel bevat:

  • ongeveer 60 minuten gefilmd hoorcollege
  • bronteksten en secundaire literatuur
  • literatuur- en opzoekopdrachten
  • een online toets

  De gefilmde colleges zijn gedoceerd door docenten van de PThU, de Ukrainian Catholic University (UCU) in Lviv, Oekraïne, en gastdocenten. 

  Elk deel wordt in één week afgerond. De gefilmde hoorcolleges kunnen op een gekozen moment in die week worden bestudeerd en later teruggekeken. Daarnaast is er elke week een live of online bijeenkomst met de docenten en/of een werkcollege waarbij de studenten in paren samenwerken. We streven ernaar studenten van de PThU en van UCU tijdens de werkcolleges te laten samenwerken.

  Het seminar wordt, behalve met de online toetsen die alle gehaald moeten worden, afgerond met een paper over een aspect van de cursus.

  De cursus biedt een unieke combinatie van

  • academisch onderzoek en onderwijs
  • christelijke en joodse inhoud
  • combinatie van verschillende theologische disciplines
  • tekstuele and iconographische bronnen
  • internationale samenwerking van docenten en studenten

  Overzicht van de cursus

  1. Wisdom (Hokhma/Sophia) in the Hebrew Bible

  Bronnen: Job 28, Spreuken 1:20-33, 3:18, 8 en 9:1-6
  Docent: Halyna Teslyuk

  2. The connection between Torah and Wisdom in the Old Testament and deutero-canonical/apocryphal texts

  Bronnen: Ben Sira, Wijsheid van Salomon
  Docent: Halyna Teslyuk

  3. Wisdom in Second Temple texts

  Bronnen: Philo, Dode Zee Rollen
  Docenten: Lieve Teugels, Barry Hartog en Oleh Kindy

  4. From Wisdom to Logos in the New Testament

  Bronnen: Johannes 1, Paulus
  Docent: Ekatherini Tsalambouni

  5. Sofia and Logos in Church fathers

  Bronnen: Justin Martry, Clement of Alexandria, Irenaeus of Lyon, Origin
  Docent: Oleh Kindy

  6. The transfer of Wisdom and Logos imagery to Torah in Rabbinic Literature

  Bronnen: Genesis Rabbah 1:1 en verschillende rabbijnse teksten
  Docent: Lieve Teugels

  7. Iconography of Sophia in the Byzantine church tradition

  Bronnen: verschillende iconen
  Docenten: Liesbeth van Es (Iconenmuseum Kampen), David Chichua (PThU Scriptorium), Lieve Teugels en Halyna Teslyuk

  Sophia Icons Kyiv type 13:58

  8. Sophia in the thought and texts of Thomas Merton

  Bronnen: teksten van Thomas Merton
  Docent: Kick Bras

 • Minor: Living Texts: Bible and Tradition in Multiple Contexts

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. Deze minor past binnen het profiel Living Texts. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Authors as Readers: (Re)Writing Salvation History
  • Theology and Spirituality of Martyrdom in the Jewish and Christian tradition
  • Classical Works of Protestant Theology in Context
 • Minor: Missional communities

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Practices of the Mission-shaped Congregation
  • Emerging Communities in Ecclesial and Societal Contexts
  • Mission-shaped Spirituality for Christian Ministry in a Pluralist World
 • Minor: Ethics of Dignity

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Political Theology
  • Identity and Dignity in Care
  • The Dignity of the Old
 • Minor: Thinking God Interculturally

  In Groningen kun je kiezen uit vier profielen, waarbinnen drie cursussen worden aangeboden. Al deze cursussen vinden plaats in periode 2, en bestaan uit 5 ECTS. De minor is Engelstalig.

  De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theology of Religions: Encounter and Witness
  • Political Theology: Theological Reflections on Political Issues in a Globalising World
  • Mission-shaped Spirituality: Christian Ministry in a Pluralist World
 • Educatieve minor VU Amsterdam

  Een heel aantrekkelijke invulling van de minorruimte is de educatieve module van de lerarenopleiding van de VU. Binnen deze educatieve module (30 ECTS) loop je stage op een middelbare school. Je verzorgt daar lessen godsdienst of levensbeschouwing. Verder volg je colleges aan de VU. Ook als je predikant wilt worden, kun je aan de educatieve minor veel hebben. 

  Lesbevoegdheid

  Heb je een Nederlandse wo-bachelor theologie als vooropleiding voor de PThU-master? (Dus geen premaster, hbo-opleiding of buitenlandse bachelor.) Dan heb je na afronding van de educatieve module onmiddellijk een volledige lesbevoegdheid (tweede graad) voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo. Verder ontstaat zo de mogelijkheid om na afronding van de PThU-master in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad te behalen, dus ook voor de bovenbouw van havo en vwo.

  Had je een andere vooropleiding voor de PThU-master? Dan heb je na afronding van de educatieve module formeel nog geen lesbevoegdheid tweede graad, maar kun je na de PThU-master ook in een half jaar een lesbevoegdheid eerste graad behalen.

  Vragen?

  Heb je belangstelling of heb je vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met studieadviseur Annemarie Goosens. 

  Aanmelden 

  Om per september te kunnen starten met de educatieve module moet je je vóór 1 mei hebben aangemeld via Studielink.

 • Keuzevak als bijvakstudent

  Volg je een opleiding bij een andere universiteit dan de PThU? Dan kun je als 'bijvakker' cursussen volgen bij de PThU.

  • Je kunt kiezen uit de cursussen uit het reguliere bachelor- en masteraanbod. Dit kan voor de cursussen waarvan is aangegeven dat inschrijving voor bijvakkers mogelijk is. Let ook op dat je aan de ingangseis voldoet.
  • In principe worden bachelorstudenten van elders alleen toegelaten tot bachelorcursussen van de PThU-VU joint degree. De vakken van de bachelor theologie met het PThU-traject van de RUG kunnen als bijvakstudent worden ingeschreven volgens de richtlijnen van de RUG.
  • Alleen masterstudenten van elders kunnen mastercursussen van de PThU volgen.
  • Je kunt kiezen voor een minoren als je masterstudent bent.
  • In alle gevallen beoordeelt de studieadviseur van de vestiging waarbij de betreffende cursus wordt aangeboden of je aan de instroomeisen van de cursus voldoet.
  • Bijvakstudenten zijn zélf verantwoordelijk voor het desgewenst inbouwen van PThU-cursussen in een examenprogramma van een andere opleiding. 

  Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs van de PThU.

 • Keuzevak als contractant

  Als contractant neem je deel aan de colleges en aan de toetsing en heb je recht op dezelfde begeleiding als studenten. Als je de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de PThU. Voorafgaand aan inschrijving kijken we of je het niveau van de betreffende cursus aankunt. Het gevraagde niveau verschilt per cursus. 

  Voor deelname aan een cursus betaal je een bedrag van € 100 per ECTS (studiepunt). Alumni van de PThU en van de instellingen die zijn opgegaan in de PThU krijgen jaarlijks de mogelijkheid één cursus tegen gereduceerd tarief te volgen.

  Wil je als contractant deelnemen aan bacheloronderwijs? Kijk dan voor informatie op de site van de VU of de RUG, de partners waarmee de PThU haar bacheloronderwijs invult.

  Eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met de studieadviseurs van de PThU.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.