Samen onderzoek doen

Hoe gaan onze kerken om met diversiteit? Hoe vitaal is onze gemeente? Heeft jouw kerkelijke of maatschappelijke organisatie een onderzoeksvraag die aansluit bij de expertise van de PThU en is er budget beschikbaar of uit fondsen te realiseren? Wij denken graag mee over theologische doordenking of kwalitatief hoogwaardig onderzoek in opdracht. 

Samen onderzoek doen

Het Kenniscentrum voor Theologie gaat graag met je om tafel om vanaf de start te bouwen aan een goed en passend onderzoek. Zo bouwen we samen aan relevante kennis die aansluit bij jouw praktijk.  

Zoek je een sterke theologische kennispartner bij vraagstukken die raken aan onze onderzoeksprogramma’s? Neem gerust contact op over het ontwikkelen van gezamenlijk onderzoek. 

Voorbeelden van lopende en afgeronde samenwerkingsprojecten

Onderzoek in uw kerk of organisatie

Spelen in uw kerk of organisatie vraagstukken die vragen om een theologische doordenking of om kwalitatief hoogwaardig onderzoek? Is er budget beschikbaar of uit fondsen te realiseren om dit onderzoek uit te voeren? Bespreek dan met ons de mogelijkheden. Dit kan gaan van een relatief klein project of bijvoorbeeld het uitzetten van de gevalideerde vragenlijst Nieuw Kerkelijk Peil in uw kerk om inzicht te krijgen in de vitaliteit van uw gemeente tot langerlopende en meer omvattende projecten die we vanuit de PThU of in samenwerking met partners kunnen uitvoeren.

Voorbeelden