Samenwerking

We delen graag onze kennis om kerk en maatschappij te inspireren en vernieuwen. Nog liever ontwikkelen we kennis samen met partners uit kerk en maatschappij. Die verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk staat centraal in het Kenniscentrum voor theologie. 

De rol van het Kenniscentrum

De rol van het Kenniscentrum is het bij elkaar brengen van vraag een aanbod in het onderzoek. Daarmee bouwen we voort op bestaande  hechte en langdurige vormen van samenwerking met geloofs- en niet-geloofsgebaseerde organisaties en instellingen in het bredere domein van religie, literatuur, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, kunst en onderwijs. Bovendien ontwikkelen we nieuwe en creatieve en productieve samenwerkingsverbanden.

Vormen van samenwerking

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen en zowel de PThU als de partners kunnen verschillende rollen hebben. Laat u inspireren door de voorbeelden of nodig ons uit voor een brainstorm over uw idee voor een onderzoek waarin we samen kunnen optrekken.

Visie van de PThU op samenwerking

“Kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken zijn in toenemende mate complex en doen zich voor in een polariserende samenleving waarin iedereen informatie en overtuigingen kan creëren en langs digitale weg snel kan verspreiden. Daarin komt het ook voor zaken van geloof en zin aan op betrouwbare kennis en heldere inzichten, in actieve dialoog tussen PThU enerzijds en kerk en samenleving anderzijds. Ons theologisch onderzoek wil de complexiteit van kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken zichtbaar maken en recht doen, geïnspireerd door Gods geest van wijsheid en inzicht. Dit gebeurt daar waar beleidsmakers en andere professionals zich door ons onderzoek gevoed weten in hun werk en ons vragen stellen die tot nieuw onderzoek leiden.” (Instellingsplan PThU pag 34)

  • Introducing: African Theology Worldwide

Cookies

Cookies helpen ons uw ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies geven ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketingcookies kunnen we u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op basis van uw websitebezoek.