Samenwerking

Als Kenniscentrum voor Theologie brengen we vraag en aanbod in onderzoek bij elkaar. We delen graag onze kennis om kerk en maatschappij te inspireren en vernieuwen. Nog liever ontwikkelen we kennis samen met partners uit kerk en maatschappij. Die verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk staat bij ons centraal. 

Samen kennis genereren

Samen kennis genereren kan op allerlei manieren, in uiteenlopende vormen en met verschillende partners. We bouwen graag voort op relaties met geloofs- en niet-geloofsgebaseerde organisaties en instellingen in het bredere domein van religie, literatuur, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, kunst en onderwijs én zijn nieuwsgierig om nieuwe, creatieve en productieve samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.  

Interesse?

Lees meer over samen onderzoek ontwikkelen of onderzoek doen in opdracht van je kerk of organisatie.  

PThU over samenwerking

Kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken zijn in toenemende mate complex en doen zich voor in een polariserende samenleving waarin iedereen informatie en overtuigingen kan creëren en langs digitale weg snel kan verspreiden. Daarin komt het ook voor zaken van geloof en zin aan op betrouwbare kennis en heldere inzichten, in actieve dialoog tussen PThU enerzijds en kerk en samenleving anderzijds. Ons theologisch onderzoek wil de complexiteit van kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken zichtbaar maken en recht doen, geïnspireerd door Gods geest van wijsheid en inzicht. Dit gebeurt daar waar beleidsmakers en andere professionals zich door ons onderzoek gevoed weten in hun werk en ons vragen stellen die tot nieuw onderzoek leiden.(Bron: Instellingsplan PThU, pagina 34)

  • Introducing: African Theology Worldwide