Nederlands-Vlaams Netwerk Biblioloog

De PThU nam in 2021 samen met het Centrum voor Bibliodrama het initiatief om de opleiding tot groepsbegeleider Biblioloog naar Nederland te halen. Intussen hebben verschillende groepen deelnemers de training gevolgd en willen we de stap zetten naar de ontwikkeling van een Nederlands-Vlaams Netwerk. Op 30 september 2023 vond een eerste netwerkdag plaats.

Jaarlijkse netwerkdag en regiogroepen

Onder de deelnemers was veel animo om door te ontwikkelen naar een netwerk, te beginnen met een jaarlijkse netwerkdag en het opzetten van regiogroepen. Voor de netwerkdag houden we in principe de laatste zaterdag van september aan. We nodigen je dus nu alvast uit om zaterdag 28 september 2024 te reserveren voor de tweede netwerkdag Biblioloog! Daarnaast ontstaan regiogroepen voor onderlinge uitwisseling die elkaar in het voorjaar ontmoeten.

Betrokken blijven?

Om het netwerk goed van de grond te krijgen, hebben we van iedereen een aantal gegevens nodig. Aangezien het netwerk nog in oprichting is, ga je nog niet direct een lidmaatschap aan, maar geef je met het invullen van onderstaand formulier aan op de hoogte/betrokken te willen blijven. Je kunt daarbij ook toestemming geven (of niet) voor het delen van je gegevens met anderen in het netwerk en aangeven op welke manier je betrokken wilt zijn. Je kunt hier bijvoorbeeld ook aangeven of je in een regiogroep zou willen participeren.