Home/Over de PThU/Bibliotheek/FAQ Bibliotheek & Corona

FAQ's over de service van de bibliotheek tijdens de coronacrisis

 • + Hoe neem ik contact opnemen met de bibliotheekmedewerkers?

  Stuur een mail naar bibliotheek@pthu.nl. Dat kan 24 uur per dag. Op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur beantwoorden we zo veel mogelijk de ingekomen mails. Wil je telefonisch contact, vermeld dan het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent in de mail.

 • + Kan ik nog gebruik maken van de studiezalen van de PThU?

  Nee, de studiezalen en studiewerkplekken zijn niet toegankelijk voor studenten en medewerkers. Vanaf woensdag 8 april is het voor studenten en medewerkers mogelijk boeken uit de fysieke bibliotheekcollecties aan te vragen en op te halen. Daartoe is een uitgebreide instructie opgesteld. Zie daarvoor het bericht voor medewerkers op Update bibliotheekservice en voor studenten Update bibliotheekservice studenten.

 • + Hoe kan ik een handboek, naslagwerk of collegeplank toch inzien?

  Geef de titel z.s.m. door via bibliotheek@pthu.nl. Mogelijk is het boek digitaal beschikbaar via de de bibliotheekcatalogi van de VU en/of de RUG. Zo niet, dan gaan we er alles aan doen om het boek digitaal beschikbaar te krijgen. Vanaf woensdag 8 april is het voor studenten en medewerkers mogelijk boeken uit de fysieke bibliotheekcollecties aan te vragen en op te halen. Daartoe is een uitgebreide instructie opgesteld. Zie daarvoor het bericht voor medewerkers op Update bibliotheekservice en voor studenten Update bibliotheekservice studenten.

 • + Kan ik gebruik maken van het interbibliothecair leenverkeer (IBL)?

  Deze dienstverlening is zeer beperkt. Een groot deel van de bibliotheken in Nederland heeft te maken met afgesloten gebouwen en heeft de IBL-dienstverlening opgeschort. Indien mogelijk zal levering van artikelen uitsluitend digitaal zijn.

 • + Kan ik nog bij de universiteitsbibliotheek van de VU of de RUG terecht?

  De bibliotheek en de studiezalen van de VU zijn gesloten. Zie voor informatie de website van de Universiteitsbibliotheek VU.

  De bibliotheek van de RUG heeft de studiezalen gesloten. De uitleen van boeken is zeer beperkt. Zie voor informatie de website van de Universiteitsbibliotheek RUG.

 • + Kan ik elders in Nederland nog terecht bij (universiteits)bibliotheken?

  Vrijwel alle bibliotheken in Nederland zijn gesloten of zeer beperkt geopend. Raadpleeg de website van de betreffende bibliotheek voor meer informatie alvorens af te reizen.  

 • + Blijft de bibliotheekcatalogus van de PThU wel beschikbaar?

  Ja, de bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery blijft beschikbaar en toegang bieden tot tienduizenden fulltext artikelen en ebooks.

 • + Kan ik boeken van de studiezaal of uit het depot aanvragen?

  Vanaf woensdag 8 april is het voor studenten en medewerkers mogelijk boeken uit de fysieke bibliotheekcollecties aan te vragen en op te halen. Daartoe is een uitgebreide instructie opgesteld. Zie daarvoor het bericht voor medewerkers op Update bibliotheekservice en voor studenten Update bibliotheekservice studenten

  Lees zorgvuldig de instructie en vul het formulier in! De beperkte openstelling geldt alleen op de woensdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kom alleen naar de PThU als je daartoe toestemming hebt ontvangen van het bibliotheekpersoneel.

 • + Ik heb geleende boeken thuis. Kan ik die terugbrengen?

  Liever niet, de gebouwen zijn zeer beperkt toegankelijk. Uitleentermijnen worden automatisch verlengd, tenzij er een reservering is. Of verleng zelf zoveel mogelijk de uitleentermijnen of mail de bibliotheek. Vanzelfsprekend worden er geen boetes berekend.

  Breng alleen boeken terug als je daartoe een afspraak hebt gemaakt met een bibliotheekmedewerker. Daartoe is een uitgebreide instructie opgesteld. Zie daarvoor het bericht voor medewerkers op Update bibliotheekservice en voor studenten Update bibliotheekservice studenten

 • + Blijf ik toegang houden tot de digitale collecties van de PThU?

  Ja, de digitale collecties, zoals de  ATLA PLUS en de ebook Religion collection blijven via de bibliotheekcatalogus te raadplegen. Deze zijn ook via studentnet/intranet rechtstreeks te doorzoeken.

  Zie voor medewerkers op Digitale collecties.

  Zie voor studenten op Digitale collecties

  Zie ook deze lijst met online databases en e-journals waarvan velen open access!

 • + Heb ik vanuit huis toegang tot de digitale collecties van VU en/of RUG?

  Alle studenten en medewerkers van de PThU hebben met hun VUnetID toegang tot alle digitale collecties van de VU-bibliotheek. Zie voor meer info de website van de Universiteitsbibliotheek VU.

  De studenten en medewerkers van de PThU in Groningen hebben eveneens met hun S- of P-nummer van de RUG toegang tot de digitale collecties van de RUG-bibliotheek. Zie voor meer info de website van de Universiteitsbibliotheek RUG.

 • + Ik heb een artikel of boek nodig, dat ik niet in bibliotheekcatalogi vind.
  • Neem contact op met de bibliotheek. Stuur een mail naar bibliotheek@pthu.nl. Eén van de bibliotheekmedewerkers neemt per mail of indien gewenst telefonisch contact met je op.Wij gaan er alles aan doen om het boek of artikel te verkrijgen. Zo kunnen wij boeken als ebook aanschaffen en via de bibliotheekcatalogus beschikbaar stellen en tijdschriftartikelen digitaal bestellen.