Home/Over de PThU/Bibliotheek/FAQ Bibliotheek & Corona

FAQ's over de service van de bibliotheek tijdens de coronacrisis

 • + Kan ik nog gebruik maken van de studiezalen van de PThU?

  Nee, de gebouwen zijn gesloten, waardoor studieplekken en dus ook de fysieke bibliotheekcollecties van de PThU niet  toegankelijk zijn.

 • + Kan ik gebruik maken van het interbibliothecair leenverkeer (IBL)?

  Deze dienstverlening is zeer beperkt. Een groot deel van de bibliotheken in Nederland heeft te maken met afgesloten gebouwen en heeft de IBL-dienstverlening opgeschort. Indien mogelijk zal levering van artikelen uitsluitend digitaal zijn.

 • + Kan ik nog bij de universiteitsbibliotheek van de VU of de RUG terecht?

  De bibliotheek en de studiezalen van de VU zijn gesloten. Zie voor informatie: https://www.ub.vu.nl/en/news-agenda/news-archive/2020/jan-mrt/university-library-services.aspx

  De bibliotheek van de RUG heeft de studiezalen gesloten. De uitleen van boeken is zeer beperkt. Zie voor informatie: https://www.rug.nl/library/news/200313-corona-news

 • + Kan ik elders in Nederland nog terecht bij openbare en universiteitsbibliotheken?

  Vrijwel alle bibliotheken in Nederland zijn gesloten of zeer beperkt geopend. Raadpleeg de website van de betreffende bibliotheek voor meer informatie alvorens af te reizen.  

 • + Blijft de bibliotheekcatalogus van de PThU wel beschikbaar?

  Ja, de bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery blijft beschikbaar en toegang bieden tot tienduizenden fulltext artikelen en ebooks. 

  Zie: https://www.pthu.nl/Over-PThU/Bibliotheek_PThU/ en https://www.pthu.nl/en/Library/

 • + Kan ik boeken van de studiezaal of uit het depot aanvragen?

  Nee, de gebouwen zijn gesloten, waardoor boeken en tijdschriften uit de fysieke bibliotheekcollecties niet te gebruiken zijn. We verzoeken je tot nader order geen aanvragen in te dienen.

 • + Ik heb geleende boeken thuis. Kan ik die terugbrengen?

  Nee, de gebouwen zijn gesloten. Verleng zelf zo veel mogelijk de uitleentermijnen of mail de bibliotheek. Vanzelfsprekend worden er geen boetes berekend.

 • + Blijf ik toegang houden tot de digitale collecties van de PThU?

  Ja, de digitale collecties, zoals de  ATLA PLUS en de ebook Religion collection blijven via de bibliotheekcatalogus te raadplegen. Deze zijn ook via studentnet/intranet rechtstreeks te doorzoeken.

  Zie voor studenten op: https://www.pthu.nl/studentnet/Ondersteuning/Bibliotheek/digitale-collectiest/ en https://www.pthu.nl/studentnet/International_students/Library/

  Zie ook deze lijst met online databases en e-journals waarvan velen open access!

 • + Hoe neem ik contact opnemen met de bibliotheekmedewerkers?

  Stuur een mail naar bibliotheek@pthu.nl. Dat kan 24 uur per dag. Op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur beantwoorden we zo veel mogelijk de ingekomen mails. Wil je telefonisch contact, vermeldt dan het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent in de mail.

 • + Ik kan omdat de gebouwen dicht zijn niet bij een handboek, naslagwerk of boek van de collegeplank.

  Geef de titel z.s.m. door via bibliotheek@pthu.nl. Mogelijk is het boek digitaal beschikbaar via de de bibliotheekcatalogi van de VU en/of de RUG. Zo niet, dan gaan we er alles aan doen om het boek digitaal beschikbaar te krijgen.

 • + Heb ik vanuit huis ook toegang tot de digitale collecties van de VU en/of de RUG?

  Alle studenten en medewerkers van de PThU hebben met hun VUnetID toegang tot alle digitale collecties van de VU-bibliotheek. Zie op: https://www.ub.vu.nl/en/

  De studenten en medewerkers van de PThU in Groningen hebben eveneens met hun S- of P-nummer van de RUG toegang tot de digitale collecties van de RUG-bibliotheek. Zie op: https://www.rug.nl/library/

 • + Ik heb een artikel of een boek nodig, dat ik niet in de bibliotheekcatalogi kan vinden.
  • Neem contact op met de bibliotheek. Stuur een mail naar bibliotheek@pthu.nl. Eén van de bibliotheekmedewerkers neemt per mail of indien gewenst telefonisch contact met je op.Wij gaan er alles aan doen om het boek of artikel te verkrijgen. Zo kunnen wij boeken als ebook aanschaffen en via de bibliotheekcatalogus beschikbaar stellen en tijdschriftartikelen digitaal bestellen.