Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

16 maart 2017
Een joodse sekte? De schrijvers en lezers van de Dode-Zeerollen
Op 9 februari maakte de Volkskrant melding van de ontdekking van een nieuwe grot in de omgeving
van Qumran 
— de vindplaats van de Dode-Zeerollen.  Helaas bevatte de grot geen beschreven fragmenten van handschriften. Maar deze nieuwe ontdekking laat zien dat de Dode-Zeerollen een levendig onderwerp van studie zijn, waar het laatste woord nog lang niet over is gezegd.
2 maart 2017
Met grammatica naar het paradijs – Luthers ontdekking van het evangelie
2017 is het jaar van de herdenking van de Reformatie. Met de publicatie van 95 stellingen begon in 1517 Maarten Luthers strijd met Rome. Die stellingen waren gericht tegen bepaalde wantoestanden in de middeleeuwse kerk. Maar waar haalde Luther zijn nieuwe inzichten vandaan? En wat was zijn belangrijkste punt?
16 februari 2017
Het merkteken van het beest in Openbaring 13
Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van (eigenlijk: aan) Johannes, staat vol wonderlijke visioenen. Hoe moeten we die duiden? Een lezersvraag ging in het bijzonder over het slot van Openbaring 13. Een beest laat bij alle mensen een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd aanbrengen. Dat merkteken verwijst naar de naam of het getal van het eerste beest. Dat getal is: 666, volgens Openbaring 13:18. Wat betekent dit volgens bijbelwetenschappers?  
2 februari 2017
Afschaffen, die preek?
Dit blog is een preview van het boek ‘Ontvouwen – Protestantse Prediking in de Praktijk’ door Ciska Stark en Bert de Leede dat 3 februari op de PreekWijzer-studiemiddag gepresenteerd zal worden.
19 januari 2017
Jezus en de Tora
Het christendom is voortgekomen uit de godsdienst van Israël. En het is daarom verbazend dat daarin zo weinig is overgebleven van de twee basisconcepten land en Tora. Aangezien de landbelofte expliciet aan Abram en zijn nakomelingen was gedaan is dat wat betreft het land nog niet zo verwonderlijk. Maar geldt dat ook voor de Tora? 
3 januari 2017
Psalm 90 bij Oud en Nieuw
Psalm 90 wordt ook wel de Oudejaarspsalm genoemd. Vroeger werd deze Psalm in veel huisgezinnen kort voor de klok van twaalf op Oudejaarsavond voorgelezen en in sommige kringen is dat nog steeds gebruikelijk. 
22 december 2016
“Geboren uit de maagd Maria”
Het is een oude vraag, maar zo tegen de kerst kan hij steeds weer opduiken: wat aan te vangen met het idee dat Jezus’ moeder maagd was?
8 december 2016
Aan de dode een wonder gedaan
Bijbelse wonderverhalen zijn buitengewoon intrigerende verhalen. Hoe dat komt? Omdat deze verhalen vertellen van gebeurtenissen, waarvan je op het eerste gezicht zegt dat ze menselijkerwijs gesproken niet kunnen. 
24 november 2016
Tekstkritiek doet ertoe: Johannes 1:18
Bij het lezen van twee eerdere blogs (zie hier en hier ) over de vraag of de Bijbel goed is overgeleverd had zomaar de indruk kunnen ontstaan dat deze vraag voor u als gewone lezer van de Bijbel ver van het bed staat. Niet dus! Onderstaande vraag laat zien dat je er zomaar onaangenaam of aangenaam mee verrast kunt worden:
10 november 2016
De discipel die door Jezus werd bemind
In het evangelie naar Johannes lezen we over een discipel die door Jezus werd bemind. Hij komt nergens elders voor, alleen bij Johannes. Dat trekt natuurlijk de aandacht. Als Jezus een speciale vriend had, over wie gaat het dan? 
27 oktober 2016
Vluchtelingen in de Bijbel: Van Adam tot Babylon en weer terug
Vluchtelingen – het nieuws staat er bol van. De Engelse krant The Guardian heeft er recent een bijzonder item aan gewijd: een Top Tien van vluchtelingenverhalen in de wereldliteratuur. Met op de tweede plek: Jozef en Maria, die, gewaarschuwd door een engel, naar Egypte vluchten om hun pasgeboren zoon van de heerszuchtige Herodes te redden. Wie verder leest, merkt dat de Bijbel op zichzelf al voldoende stof oplevert voor een Top Tien van vluchtelingenverhalen. Een fundamenteel gevoel van ontheemd zijn loopt als een rode draad door de bladzijden van dit oude en toch zo actuele boek.
13 oktober 2016
Doop en avondmaal in de Vroege Kerk
Waarom heeft kennis van de Vroegchristelijke sacramentsbediening nog steeds waarde voor christenen van nu? In dit blog willen we op deze vraag dieper ingaan, naar aanleiding van de publicatie van CHRISTUS VOLGEN (2014) en MET CHRISTUS VERBONDEN (2016). We willen uit beide boeken enkele opvallende gegevens naar voren brengen. 
29 september 2016
Jozef volgens de oude rabbijnen
Het kleurrijke verhaal van Jozef waarover collega Klaas Spronk in de vorige blog vertelde, was vanzelfsprekend ook populair in de joodse uitlegtraditie. Het verhaal maakt deel uit van de aartsvadercyclus die het ontstaan van het volk Israël verklaart en hoe dit volk en het land met elkaar verbonden zijn. De Jozefcyclus is ook belangrijk omdat het een ballingschapsverhaal is: Jozef blijft zijn God trouw ook in een vreemde cultuur. Daardoor sprak het verhaal vooral ook tot de verbeelding van joodse uitleggers buiten Israël, en is er een enorme hoeveelheid uitlegtradities ontstaan.