Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

2 april 2020
Marcus: open einde op paasmorgen
‘Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven’ (Marcus 16:9 in de Nieuwe Bijbelvertaling). Als je in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het einde van Marcus leest, kom je voor een verrassing te staan, tenminste als je de aantekeningen meeneemt. 
31 maart 2020
Ademruimte: meditatie met mest
Hier naast mij staat een kruiwagen vol met droge mest. Het was een cadeautje deze week voor mijn verjaardag. Ik was er blij mee. Met een boer als buurman, en veel winkels gesloten, is zo’n streekproduct een passend cadeau.
19 maart 2020
Hoe God ons draagt
'Die mij droeg op adelaarsvleugels' – een bekend en geliefd beeld van Gods liefde. Maar waarom juist adelaarsvleugels? Student Jesse de Bruin duikt in parabels van Gods bescherming.
13 maart 2020
God en het coronavirus
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Bijna overal ter wereld worden mensen ziek. Vooral oudere mensen met een zwakke gezondheid komen te overlijden. De onrust neemt toe. Waar loopt dit op uit? En hoe kun je het verklaren?
5 maart 2020
In gesprek met de Bijbel
Theologen werken met de Bijbel, maar de Bijbel is natuurlijk niet het exclusieve eigendom van theologen. Is het mogelijk om academische kennis over de Bijbel in gesprek te brengen met persoonlijke inzichten over wat de Bijbel je te vertellen heeft?  
20 februari 2020
Dromen over de hemel
Hoewel het aantal zich gelovig noemende mensen daalt, lijkt de voorstelling van de hemel onverminderd populair, en dus ook de vraag naar wat de Bijbel hierover zegt. 
6 februari 2020
Heeft het christendom iets nieuws gebracht?
Sinds ongeveer het jaar 700 bestaat er een kerk in Nederland. Er begint iets nieuws. Christelijk gezegd breekt het licht door in het duister. Maar hoe nieuw is dat licht nu werkelijk? 
23 januari 2020
Handelingen als reisverhaal
Reizen en reisverhalen spreken tot de verbeelding. Reizen dagen ons uit om onze vertrouwde omgeving achter ons te laten en ons onder te dompelen in nieuwe plaatsen en ervaringen. Zo leren reizen ons nieuwe kanten van onszelf ontdekken.
9 januari 2020
De Bijbel in infographics?
Infographics zijn hot. Veel mensen kennen deze afbeeldingen van WhatsApp en Instagram. Ze lijken de aangewezen manier om in deze tijd informatie over te brengen. Zijn ze ook geschikt om de Bijbel dichterbij te brengen? Of kleven daar te veel nadelen aan?
27 december 2019
De Bijbel in Groene Theologie
In een eerdere blog stelde ik bij de alom ontluikende ecotheologie de argwanende vraag: “Wordt dit weer zo’n theologie waarbij na veel geleerde omzwervingen vastgesteld wordt dat God zegt wat wij zelf van tevoren ook al bedacht hadden?" Inmiddels is een boek over deze theologie gekozen tot het theologische boek van het jaar 2019. 
12 december 2019
Advent: kijk eens vaker in de spiegel! (Jesaja 8:1)
Wie kijkt er 's morgens niet snel nog even in de spiegel? Zit je haar wel goed? Is je hipsterbaard wel netjes gekamd? De adventstijd is bij uitstek de tijd om ook innerlijk in de spiegel te kijken. De profeet Jesaja lijkt dat echter wel heel letterlijk te doen.
28 november 2019
Micha 5 in de Kersttijd
In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Daarom deze keer een blog om predikanten en andere voorgangers van dienst te zijn.
14 november 2019
Vergeving na seksueel misbruik?
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Het is een van de beginselen van het christelijk geloof. Maar kan dat zomaar na seksueel misbruik? En wat als dat gebeurde binnen de kerkelijke gemeenschap?
31 oktober 2019
De gender-identiteit van God
Vader, Koning, Herder, Rechter – dat zijn allemaal bekende aanduidingen van God. God wordt nergens in de Bijbel als ‘Moeder’ aangesproken. Maar er worden wel veel vrouwelijke beelden voor hem gebruikt.
17 oktober 2019
Jona: Ommekeer of inkeer?
Kort geleden was het Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, één van de belangrijkste Joodse feestdagen. Op die dag wordt standaard het boek Jona gelezen. Een oud boek dat ons ook nu nog steeds veel heeft te zeggen, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start.