Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

14 maart 2019
Bibliodrama: een veelzijdige methode van bijbelstudie
Er bestaan veel manieren en methoden om de Bijbel te benaderen, voor het persoonlijke gebruik en voor de wetenschappelijke studie. Professor Annette Merz, die gecertificeerd begeleider van bibliodrama is, legt in deze blog uit hoe het komt dat bibliodrama voor iedereen waardevolle ervaringen en verrijkende inzichten kan opleveren.
28 februari 2019
Hoe om te gaan met wrede heersers? Een les van Philo
Stel je voor: Je behoort tot een minderheid en je wordt geregeerd door een tiran. Het recht om je eigen gebruiken na te volgen wordt je ontzegd en je wordt afgeschilderd als vijand van de staat. Heeft protesteren dan zin? En zo ja, hoe dan? 
14 februari 2019
Bijbelse seksualiteit? (III)
“U zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Vrijwel iedere zondagmorgen klinken deze woorden tussen 10.00 en 10.15 uur in de Grote Kerk te Hilversum. Meer weten? Lees dan de derde blog over thema 'Bijbelse seksualiteit'. 
31 januari 2019
Bijbelse seksualiteit? (II)
Aan de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is een reeks verwijzingen naar Bijbelteksten toegevoegd. Zij maken geen onderdeel uit van het document en kennelijk is de gedachte dat ze de verklaring ondersteunen. Maar is dat wel zo? Deze blog gaat in op een passage uit Paulus’ brief aan de Romeinen.
17 januari 2019
Bijbelse seksualiteit?
Afgelopen twee weken heeft de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring veel stof doen opwaaien. In het document stonden 'traditionele waarden' centraal, maar hoe Bijbels zijn de door de verklaring verdedigde principes van seksualiteit en huwelijk eigenlijk?
3 januari 2019
De Bijbel verouderd? Wie geïnspireerd wordt weet wel beter!
De Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap maken zich zorgen over de Bijbel. Steeds minder mensen lezen de Bijbel. En wie nog wel in de Bijbel lezen, doen dat minder frequent en minder intensief. Als dat een probleem is, hoe gaan we daar mee om? Deze blog gaat daar dieper op in.
20 december 2018
Maria: eeuwig moeder en eeuwig maagd?
Aan de hand van de middeleeuwse Mariavertelling 'Beatrijs', gaat deze blog in op de verhaal- en geloofstraditie waarin Maria maagd is gebleven, ook bij Jezus' geboorte en daarna. Maria: ''Die moeder ende maghet es bleven''.
6 december 2018
Onopgeefbaar verbonden?!
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Deze blog werpt nieuw licht op de discussie die volgde.
22 november 2018
De Bijbel verouderd? Leiderschap!
Is de Bijbel hopeloos verouderd, of kunnen we er toch nog mee uit de voeten? De tweede blog in een serie met deze keer als thema: de Bijbel en leiderschap. 
8 november 2018
De Bijbel verouderd?
Is de Bijbel hopeloos verouderd? Hierbij de eerste blog van een serie. 
25 oktober 2018
Hoe Bijbellezen mensen verandert (of niet)
Eén op de vijf Nederlanders leest de Bijbel, bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Welk effect heeft dat op hen? Zou de wereld er zonder al dat Bijbellezen heel anders uitzien? 
11 oktober 2018
Het paradijs in Eden: een tempel met Adam als priester en Eva als priesteres?
De eerste mens was een priester, zijn vrouw een priesteres en ze leefden in een paradijselijke tempeltuin. Deze gedachte is te vinden in het boek Zonen en dochters profeteren, een in 2016 verschenen publicatie over de rol van man en vrouw in de kerk. Hoewel ik toejuich dat zowel mannen als vrouwen ambten in de kerk bekleden, deed het beroep op Genesis 2-3 mij de wenkbrauwen fronsen. Waarom?
27 september 2018
Jezus en de geboden
Een geïnteresseerde lezer stelde de volgende vraag: Mij valt op dat Jezus geen concrete regels geeft, maar verhalen vertelt waar mensen zelf conclusies uit moeten trekken. Bij joden en moslims zijn er heel duidelijke regels waar je je gewoon aan moet houden, zonder dat je erover na hoeft te denken. Hoe zit dit?