Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

17 januari 2019
Bijbelse seksualiteit?
Afgelopen twee weken heeft de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring veel stof doen opwaaien. In het document stonden 'traditionele waarden' centraal, maar hoe Bijbels zijn de door de verklaring verdedigde principes van seksualiteit en huwelijk eigenlijk?
3 januari 2019
De Bijbel verouderd? Wie geïnspireerd wordt weet wel beter!
De Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap maken zich zorgen over de Bijbel. Steeds minder mensen lezen de Bijbel. En wie nog wel in de Bijbel lezen, doen dat minder frequent en minder intensief. Als dat een probleem is, hoe gaan we daar mee om? Deze blog gaat daar dieper op in.
20 december 2018
Maria: eeuwig moeder en eeuwig maagd?
Aan de hand van de middeleeuwse Mariavertelling 'Beatrijs', gaat deze blog in op de verhaal- en geloofstraditie waarin Maria maagd is gebleven, ook bij Jezus' geboorte en daarna. Maria: ''Die moeder ende maghet es bleven''.
6 december 2018
Onopgeefbaar verbonden?!
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Deze blog werpt nieuw licht op de discussie die volgde.
22 november 2018
De Bijbel verouderd? Leiderschap!
Is de Bijbel hopeloos verouderd, of kunnen we er toch nog mee uit de voeten? De tweede blog in een serie met deze keer als thema: de Bijbel en leiderschap. 
8 november 2018
De Bijbel verouderd?
Is de Bijbel hopeloos verouderd? Hierbij de eerste blog van een serie. 
25 oktober 2018
Hoe Bijbellezen mensen verandert (of niet)
Eén op de vijf Nederlanders leest de Bijbel, bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Welk effect heeft dat op hen? Zou de wereld er zonder al dat Bijbellezen heel anders uitzien? 
11 oktober 2018
Het paradijs in Eden: een tempel met Adam als priester en Eva als priesteres?
De eerste mens was een priester, zijn vrouw een priesteres en ze leefden in een paradijselijke tempeltuin. Deze gedachte is te vinden in het boek Zonen en dochters profeteren, een in 2016 verschenen publicatie over de rol van man en vrouw in de kerk. Hoewel ik toejuich dat zowel mannen als vrouwen ambten in de kerk bekleden, deed het beroep op Genesis 2-3 mij de wenkbrauwen fronsen. Waarom?
27 september 2018
Jezus en de geboden
Een geïnteresseerde lezer stelde de volgende vraag: Mij valt op dat Jezus geen concrete regels geeft, maar verhalen vertelt waar mensen zelf conclusies uit moeten trekken. Bij joden en moslims zijn er heel duidelijke regels waar je je gewoon aan moet houden, zonder dat je erover na hoeft te denken. Hoe zit dit?
13 september 2018
De wereld op zijn kop?
Stel, je schrijft een roman. Je bedenkt personages, je kiest een tijd waarin het verhaal zich afspeelt en dan heb je ook een plaats van handeling nodig. Dat laatste doet er echt toe: of je het verhaal plaatst in Amsterdam of in Barneveld, dat maakt een groot verschil. 
30 augustus 2018
Van wie is het land?
‘Schiet maar, ik ben toch al dood’. Deze roman van Julia Navarro telt 768 pagina’s over de gevolgen van het Palestijns-Joodse conflict. De discussie over landbezit vinden we ook al in de Bijbel. Onder andere bij de profeet Ezechiël. Bij het lezen van dit Bijbelboek stuiten we op een exegetische kwestie die wellicht de vraag naar het landbezit in een ander perspectief stelt.

16 augustus 2018
Een zoektocht naar ware schoonheid
Vandaag de dag lijkt schoonheid belangrijker dan ooit. Het sociale medium Instagram is hier een goed voorbeeld van. Voordat een gemiddelde foto hierop wordt geplaatst, dient er eerst het nodige te worden aangepast. Alles lijkt om uiterlijk te draaien. Als je maar mooi bent, mooie kleding draagt, mooie spullen hebt, de mooiste plekken bezoekt, dán heb je het gemaakt. Dán moet je wel gelukkig zijn… Maar wat is het dan, dat ons gelukkig maakt? Wat is schoonheid eigenlijk?
2 augustus 2018
Mogen kinderen van jihadstrijders terugkeren?
In 2014 roept de terreurgroep Islamitische Staat het kalifaat uit. Ook vanuit Nederland vertrekken jihadisten naar Syrië en Irak. Drie jaar later komt er echter een einde aan het kalifaat. De jihadisten en hun vrouwen en kinderen blijven achter in mensonwaardige omstandigheden. Moeten die kinderen terug naar Nederland worden gehaald? D66 en ChristenUnie vinden van wel. De VVD vindt van niet. Wat zou de profeet Ezechiël ervan vinden?