Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

9 mei 2019
Kerkvaders en hun groene theologie
Wat hebben we aan kerkvaders zoals Augustinus en Chrysostomus als het gaat om de hedendaagse ecologische problematiek? Als je het Oleh Kindiy vraagt, heel veel. 
25 april 2019
Hoe groen is de Bijbel?
Onlangs verscheen het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. In deze blog zal iets gezegd worden over eerdere pogingen de Bijbel te betrekken bij de hedendaagse discussies over de omgang met de natuur. Daarna zal opnieuw geput worden uit de belangrijke bron van het Oude Testament.
11 april 2019
It takes two to tango - Rebekka's huwelijk in bijbel en midrasj
Vrouwen lijken in de Bijbel hun vader of man steeds te moeten gehoorzamen. Maar er zijn uitzonderingen. Rebekka bijvoorbeeld. Lees meer.
28 maart 2019
4 jaar bijbelblogs PThU
Sinds maart 2015 verschijnt eens in de twee weken een nieuwe bijbelblog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit. De blogs gaan over van alles en nog wat in verband met de Bijbel. Wat is het nut van zulke blogs?  
14 maart 2019
Bibliodrama: een veelzijdige methode van bijbelstudie
Er bestaan veel manieren en methoden om de Bijbel te benaderen, voor het persoonlijke gebruik en voor de wetenschappelijke studie. Professor Annette Merz, die gecertificeerd begeleider van bibliodrama is, legt in deze blog uit hoe het komt dat bibliodrama voor iedereen waardevolle ervaringen en verrijkende inzichten kan opleveren.
28 februari 2019
Hoe om te gaan met wrede heersers? Een les van Philo
Stel je voor: Je behoort tot een minderheid en je wordt geregeerd door een tiran. Het recht om je eigen gebruiken na te volgen wordt je ontzegd en je wordt afgeschilderd als vijand van de staat. Heeft protesteren dan zin? En zo ja, hoe dan? 
14 februari 2019
Bijbelse seksualiteit? (III)
“U zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Vrijwel iedere zondagmorgen klinken deze woorden tussen 10.00 en 10.15 uur in de Grote Kerk te Hilversum. Meer weten? Lees dan de derde blog over thema 'Bijbelse seksualiteit'. 
31 januari 2019
Bijbelse seksualiteit? (II)
Aan de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is een reeks verwijzingen naar Bijbelteksten toegevoegd. Zij maken geen onderdeel uit van het document en kennelijk is de gedachte dat ze de verklaring ondersteunen. Maar is dat wel zo? Deze blog gaat in op een passage uit Paulus’ brief aan de Romeinen.
17 januari 2019
Bijbelse seksualiteit?
Afgelopen twee weken heeft de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring veel stof doen opwaaien. In het document stonden 'traditionele waarden' centraal, maar hoe Bijbels zijn de door de verklaring verdedigde principes van seksualiteit en huwelijk eigenlijk?
3 januari 2019
De Bijbel verouderd? Wie geïnspireerd wordt weet wel beter!
De Protestantse Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap maken zich zorgen over de Bijbel. Steeds minder mensen lezen de Bijbel. En wie nog wel in de Bijbel lezen, doen dat minder frequent en minder intensief. Als dat een probleem is, hoe gaan we daar mee om? Deze blog gaat daar dieper op in.
20 december 2018
Maria: eeuwig moeder en eeuwig maagd?
Aan de hand van de middeleeuwse Mariavertelling 'Beatrijs', gaat deze blog in op de verhaal- en geloofstraditie waarin Maria maagd is gebleven, ook bij Jezus' geboorte en daarna. Maria: ''Die moeder ende maghet es bleven''.
6 december 2018
Onopgeefbaar verbonden?!
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Deze blog werpt nieuw licht op de discussie die volgde.