Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

13 september 2018
De wereld op zijn kop?
Stel, je schrijft een roman. Je bedenkt personages, je kiest een tijd waarin het verhaal zich afspeelt en dan heb je ook een plaats van handeling nodig. Dat laatste doet er echt toe: of je het verhaal plaatst in Amsterdam of in Barneveld, dat maakt een groot verschil. 
30 augustus 2018
Van wie is het land?
‘Schiet maar, ik ben toch al dood’. Deze roman van Julia Navarro telt 768 pagina’s over de gevolgen van het Palestijns-Joodse conflict. De discussie over landbezit vinden we ook al in de Bijbel. Onder andere bij de profeet Ezechiël. Bij het lezen van dit Bijbelboek stuiten we op een exegetische kwestie die wellicht de vraag naar het landbezit in een ander perspectief stelt.

16 augustus 2018
Een zoektocht naar ware schoonheid
Vandaag de dag lijkt schoonheid belangrijker dan ooit. Het sociale medium Instagram is hier een goed voorbeeld van. Voordat een gemiddelde foto hierop wordt geplaatst, dient er eerst het nodige te worden aangepast. Alles lijkt om uiterlijk te draaien. Als je maar mooi bent, mooie kleding draagt, mooie spullen hebt, de mooiste plekken bezoekt, dán heb je het gemaakt. Dán moet je wel gelukkig zijn… Maar wat is het dan, dat ons gelukkig maakt? Wat is schoonheid eigenlijk?
2 augustus 2018
Mogen kinderen van jihadstrijders terugkeren?
In 2014 roept de terreurgroep Islamitische Staat het kalifaat uit. Ook vanuit Nederland vertrekken jihadisten naar Syrië en Irak. Drie jaar later komt er echter een einde aan het kalifaat. De jihadisten en hun vrouwen en kinderen blijven achter in mensonwaardige omstandigheden. Moeten die kinderen terug naar Nederland worden gehaald? D66 en ChristenUnie vinden van wel. De VVD vindt van niet. Wat zou de profeet Ezechiël ervan vinden?
19 juli 2018
Waarom al die aandacht voor huidziekten in de Bijbel?
In de synagoge wordt de Tora, de eerste vijf boeken van de Tora, volgens een jaarlijkse cyclus helemaal gelezen. Met dat doel is zij verdeeld in lees-eenheden, parasjot (enkelvoud: parasja) genoemd. De parasjot Tazria  (Leviticus 12-13) en Metsora (Leviticus 14-15) worden meestal samen gelezen. Deze parasjot gaan over zaken waar we het liever niet over hebben, rituele verontreinigingen door lichaamsvochten, vrouwelijke bloedingen en mannelijk zaad, huidaandoeningen en schimmels op voorwerpen en muren.
5 juli 2018
Zegels van Jesaja en Hizkia?
In kranten en op websites staat van tijd tot tijd een bericht over een nieuwe vondst die zou aantonen dat een persoon uit de Bijbel echt bestaan heeft. Eind 2015 ging het om koning Hizkia en kort geleden om de profeet Jesaja. In Jeruzalem zouden afdrukken van hun zegels gevonden zijn. Hoe betrouwbaar zijn zulke berichten? En hoeveel bewijzen de vondsten?21 juni 2018
Twee wijzen van zien - Johannes en Plato
De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe die molen er uitgezien heeft. Met andere woorden: waar komt Johannes’ manier van kijken vandaan? 
7 juni 2018
De Bijbel: een mannenboek?
Wie de Bijbel doorbladert, komt daarin vooral verhalen tegen waarin God met mannen spreekt. Spreekt Hij ook met vrouwen? Niet vaak, maar als Hij het doet is dat van grote betekenis.
24 mei 2018
Handelingen 8:37; een beroemde toevoeging op het Nieuwe Testament
Het verhaal over Filippus en de man uit Ethiopië uit Handelingen 8 heeft mij de afgelopen jaren flink beziggehouden. Ik heb over geen enkele tekst uit de Bijbel zo vaak een vraag gekregen als over dit verhaal. Het is trouwens altijd dezelfde vraag: ‘Waarom hebben jullie zomaar een vers uit dit verhaal weggelaten? Dat kán toch niet?’
9 mei 2018
De Geest als metgezel
In het evangelie naar Johannes treffen we in het Grieks viermaal een opmerkelijke aanduiding voor de heilige Geest aan: parakletos. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt de term, net zoals in een aantal moderne Engelse vertalingen, steevast vertaald als ‘pleitbezorger’. Er is echter reden om een nieuw voorstel te doen en te kiezen voor ‘metgezel’. 
26 april 2018
Wijn verheugt God en mensen
Elk jaar weer zijn er onderzoeken naar het drinken van alcoholische dranken in het algemeen en van wijn in het bijzonder: in hoeverre is dat schadelijk of misschien juist gezond? De Koran waarschuwt ervoor, maar aan de andere kant wordt volgens de Koran de hemelse zaligheid bevorderd door de aanwezigheid van rivieren van goede wijn. Hoe zit dat nu eigenlijk met de Bijbel?
12 april 2018
De Protestantse grafzerk
Pasen is een belangrijke christelijke feestdag. Jezus stond op uit de dood. Blijkbaar is de dood niet het einde. Je zou denken dat deze overtuiging nadrukkelijk vermeld wordt op protestantse grafstenen. Maar dat blijkt toch een tikkeltje anders te liggen. 
29 maart 2018
Zin en onzin van Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt in bijna alle kerken stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Vaak gebeurt dat ’s avonds, in de vorm van een wake. Het lijdensverhaal wordt gelezen uit één van de Evangeliën. Er klinkt stemmige muziek. Er worden passende liederen gezongen. In sommige kerken wordt de paaskaars uitgeblazen. Vaak verlaat men na afloop in stilte het kerkgebouw.