Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

19 juli 2018
Waarom al die aandacht voor huidziekten in de Bijbel?
In de synagoge wordt de Tora, de eerste vijf boeken van de Tora, volgens een jaarlijkse cyclus helemaal gelezen. Met dat doel is zij verdeeld in lees-eenheden, parasjot (enkelvoud: parasja) genoemd. De parasjot Tazria  (Leviticus 12-13) en Metsora (Leviticus 14-15) worden meestal samen gelezen. Deze parasjot gaan over zaken waar we het liever niet over hebben, rituele verontreinigingen door lichaamsvochten, vrouwelijke bloedingen en mannelijk zaad, huidaandoeningen en schimmels op voorwerpen en muren.
5 juli 2018
Zegels van Jesaja en Hizkia?
In kranten en op websites staat van tijd tot tijd een bericht over een nieuwe vondst die zou aantonen dat een persoon uit de Bijbel echt bestaan heeft. Eind 2015 ging het om koning Hizkia en kort geleden om de profeet Jesaja. In Jeruzalem zouden afdrukken van hun zegels gevonden zijn. Hoe betrouwbaar zijn zulke berichten? En hoeveel bewijzen de vondsten?21 juni 2018
Twee wijzen van zien - Johannes en Plato
De evangelist Johannes heeft een eigen versie van het evangelie over Jezus geschreven. Aan alles valt te merken dat hij er diep over nagedacht heeft. Bij hem zijn de verhalen door een molen gehaald voordat ze op schrift gesteld zijn. De vraag is hoe die molen er uitgezien heeft. Met andere woorden: waar komt Johannes’ manier van kijken vandaan? 
7 juni 2018
De Bijbel: een mannenboek?
Wie de Bijbel doorbladert, komt daarin vooral verhalen tegen waarin God met mannen spreekt. Spreekt Hij ook met vrouwen? Niet vaak, maar als Hij het doet is dat van grote betekenis.
24 mei 2018
Handelingen 8:37; een beroemde toevoeging op het Nieuwe Testament
Het verhaal over Filippus en de man uit Ethiopië uit Handelingen 8 heeft mij de afgelopen jaren flink beziggehouden. Ik heb over geen enkele tekst uit de Bijbel zo vaak een vraag gekregen als over dit verhaal. Het is trouwens altijd dezelfde vraag: ‘Waarom hebben jullie zomaar een vers uit dit verhaal weggelaten? Dat kán toch niet?’
9 mei 2018
De Geest als metgezel
In het evangelie naar Johannes treffen we in het Grieks viermaal een opmerkelijke aanduiding voor de heilige Geest aan: parakletos. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt de term, net zoals in een aantal moderne Engelse vertalingen, steevast vertaald als ‘pleitbezorger’. Er is echter reden om een nieuw voorstel te doen en te kiezen voor ‘metgezel’. 
26 april 2018
Wijn verheugt God en mensen
Elk jaar weer zijn er onderzoeken naar het drinken van alcoholische dranken in het algemeen en van wijn in het bijzonder: in hoeverre is dat schadelijk of misschien juist gezond? De Koran waarschuwt ervoor, maar aan de andere kant wordt volgens de Koran de hemelse zaligheid bevorderd door de aanwezigheid van rivieren van goede wijn. Hoe zit dat nu eigenlijk met de Bijbel?
12 april 2018
De Protestantse grafzerk
Pasen is een belangrijke christelijke feestdag. Jezus stond op uit de dood. Blijkbaar is de dood niet het einde. Je zou denken dat deze overtuiging nadrukkelijk vermeld wordt op protestantse grafstenen. Maar dat blijkt toch een tikkeltje anders te liggen. 
29 maart 2018
Zin en onzin van Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt in bijna alle kerken stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Vaak gebeurt dat ’s avonds, in de vorm van een wake. Het lijdensverhaal wordt gelezen uit één van de Evangeliën. Er klinkt stemmige muziek. Er worden passende liederen gezongen. In sommige kerken wordt de paaskaars uitgeblazen. Vaak verlaat men na afloop in stilte het kerkgebouw.
27 februari 2018
De slaaf en de rotte vis: Een veranderende parabel
Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten tussen het vroege Jodendom en het vroege Christendom ziet. 
15 februari 2018
In dienst van God
Paulus kennen we als apostel, als afgezant van Jezus Christus. Drie keer duidt hij zichzelf zo aan het begin van zijn brieven. Hij moet immers duidelijk maken met welke autoriteit hij zijn brieven schrijft. Net zo vaak gebruikt hij echter de titel ‘slaaf van Christus’. Waarom doet hij dit? Daardoor lijkt hij zijn positie toch juist te verzwakken.
1 februari 2018
Ezechiël en de ondergang van onze planeet
Ezechiël is een van de drie grote profetenboeken in het Oude Testament. De actualiteit van dit profetische Bijbelboek kwam ten tijde van de kredietcrisis weer op pijnlijke wijze aan het licht. Het blinde geloof in vrije-markt-economie bij (met name) Westerse politici, moreel verval bij neoliberale machthebbers…niets nieuws onder de zon.