Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

20 februari 2020
Dromen over de hemel
Hoewel het aantal zich gelovig noemende mensen daalt, lijkt de voorstelling van de hemel onverminderd populair, en dus ook de vraag naar wat de Bijbel hierover zegt. 
6 februari 2020
Heeft het christendom iets nieuws gebracht?
Sinds ongeveer het jaar 700 bestaat er een kerk in Nederland. Er begint iets nieuws. Christelijk gezegd breekt het licht door in het duister. Maar hoe nieuw is dat licht nu werkelijk? 
23 januari 2020
Handelingen als reisverhaal
Reizen en reisverhalen spreken tot de verbeelding. Reizen dagen ons uit om onze vertrouwde omgeving achter ons te laten en ons onder te dompelen in nieuwe plaatsen en ervaringen. Zo leren reizen ons nieuwe kanten van onszelf ontdekken.
9 januari 2020
De Bijbel in infographics?
Infographics zijn hot. Veel mensen kennen deze afbeeldingen van WhatsApp en Instagram. Ze lijken de aangewezen manier om in deze tijd informatie over te brengen. Zijn ze ook geschikt om de Bijbel dichterbij te brengen? Of kleven daar te veel nadelen aan?
27 december 2019
De Bijbel in Groene Theologie
In een eerdere blog stelde ik bij de alom ontluikende ecotheologie de argwanende vraag: “Wordt dit weer zo’n theologie waarbij na veel geleerde omzwervingen vastgesteld wordt dat God zegt wat wij zelf van tevoren ook al bedacht hadden?" Inmiddels is een boek over deze theologie gekozen tot het theologische boek van het jaar 2019. 
12 december 2019
Advent: kijk eens vaker in de spiegel! (Jesaja 8:1)
Wie kijkt er 's morgens niet snel nog even in de spiegel? Zit je haar wel goed? Is je hipsterbaard wel netjes gekamd? De adventstijd is bij uitstek de tijd om ook innerlijk in de spiegel te kijken. De profeet Jesaja lijkt dat echter wel heel letterlijk te doen.
28 november 2019
Micha 5 in de Kersttijd
In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg. Daarom deze keer een blog om predikanten en andere voorgangers van dienst te zijn.
14 november 2019
Vergeving na seksueel misbruik?
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. Het is een van de beginselen van het christelijk geloof. Maar kan dat zomaar na seksueel misbruik? En wat als dat gebeurde binnen de kerkelijke gemeenschap?
31 oktober 2019
De gender-identiteit van God
Vader, Koning, Herder, Rechter – dat zijn allemaal bekende aanduidingen van God. God wordt nergens in de Bijbel als ‘Moeder’ aangesproken. Maar er worden wel veel vrouwelijke beelden voor hem gebruikt.
17 oktober 2019
Jona: Ommekeer of inkeer?
Kort geleden was het Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, één van de belangrijkste Joodse feestdagen. Op die dag wordt standaard het boek Jona gelezen. Een oud boek dat ons ook nu nog steeds veel heeft te zeggen, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start.
3 oktober 2019
De meeste mensen deugen?
Kort geleden verscheen een spraakmakend boek: De meeste mensen deugen. Schrijver Rutger Bregman betoogt dat veel mensen het hart op de juiste plaats hebben. Ze zijn sociaal en zetten zich in voor hun medemensen. De media trokken meteen een conclusie: Dat staat dus haaks op het christendom. Want volgens de Bijbel zijn mensen toch egoïstisch?
19 september 2019
Geweldsteksten in de Bijbel: niet bespreekbaar?
Wij worden in de 21e eeuw nog altijd geconfronteerd met religieus gemotiveerd geweld. Dat roept vragen op, ook richting de christelijke traditie waar ik mij vertrouwd bij voel. In de Bijbel tref ik verhalen aan waar in opdracht van God geweld wordt gepleegd. Ik ben van mening dat wij daarom met elkaar over deze teksten na moeten denken. 
5 september 2019
Leren vandaag
De recente summercourse over Jeruzalem aan de PThU, bood de gelegenheid om te leren door middel van een chavruta-lezing. Hoe verrassend het is om met mensen uit een heel andere traditie de Bijbel te lezen werd treffend duidelijk tijdens deze bijeenkomst.