Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

27 februari 2018
De slaaf en de rotte vis: Een veranderende parabel
Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten tussen het vroege Jodendom en het vroege Christendom ziet. 
15 februari 2018
In dienst van God
Paulus kennen we als apostel, als afgezant van Jezus Christus. Drie keer duidt hij zichzelf zo aan het begin van zijn brieven. Hij moet immers duidelijk maken met welke autoriteit hij zijn brieven schrijft. Net zo vaak gebruikt hij echter de titel ‘slaaf van Christus’. Waarom doet hij dit? Daardoor lijkt hij zijn positie toch juist te verzwakken.
1 februari 2018
Ezechiël en de ondergang van onze planeet
Ezechiël is een van de drie grote profetenboeken in het Oude Testament. De actualiteit van dit profetische Bijbelboek kwam ten tijde van de kredietcrisis weer op pijnlijke wijze aan het licht. Het blinde geloof in vrije-markt-economie bij (met name) Westerse politici, moreel verval bij neoliberale machthebbers…niets nieuws onder de zon.
18 januari 2018
Calvijn: Bijbeluitlegger, jurist en bestuurder
Moralistisch. streng, humorloos, rechtlijnig. Dat zijn associaties die opkomen bij het woord calvinistisch. En ze slaan terug op het beeld van de man naar wie deze term verwijst: Johannes Calvijn, hervormer van de stad Genève. Zulke associaties bestrijden  heeft weinig zin. Wel kan het de moeite waard zijn, te bekijken hoe Calvijn in de praktijk zijn lezing van de Bijbel en de vragen van de dag op elkaar betrok.
4 januari 2018
Jubileum!
Het zal u als lezer van het Bijbelblog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit niet zijn ontgaan dat de PThU tien jaar bestaat en dat dit op passende wijze gevierd gaat worden. Voor dit blog is dat een goede reden om in te gaan op de vraag naar het bijbels gehalte van zo’n feest.
21 december 2017
Waar komt Maria vandaan?
Moslims en christenen lijken vaak heel verschillende dingen te geloven. Toch putten ze vaker dan ze zelf weten uit dezelfde schat aan verhalen. In de koran staan verhalen over Abraham, Mozes, David en Jezus. Soms verrassend gelijk aan de bijbelse verhalen, soms net een tikje anders. Zo ook het verhaal van Maria, de moeder van Jezus. Of, in de koran: Marjam, de moeder van Isa.
7 december 2017
Chanoeka, Chanoekia en Menora
Van 12 tot 20 december wordt dit jaar het Joodse Chanoekafeest gevierd.  Wat is dat eigenlijk voor een feest en wat wordt er dan precies gevierd? In deze blog probeer ik antwoord te geven aan de hand van het centrale object van dit feest: de negenarmige kandelaar, chanoekia genaamd. 
23 november 2017
Religie als bron van geweld?
Godsdiensten komen niet zo positief in het nieuws. Terroristen doden anderen omdat ze niet het juiste geloof aanhangen. Komt er uit die godsdiensten niet vooral heel veel ellende voort?
9 november 2017
Jozef als voorloper van Christus?
Volgens het Oude Testament wordt Jozef – na veel ellende – onderkoning van Egypte. Deze blog laat zien hoe Ambrosius van Milaan (337-397) dit verhaal uitlegde in een preek. Zijn preek is typerend voor de bijbeluitleg van die tijd. Ambrosius beweerde bijvoorbeeld dat Jozef erg lijkt op Jezus Christus. Is zijn uitleg nog steeds verdedigbaar? Of moeten we er afscheid van nemen?
26 oktober 2017
Van “nog” naar “toch''
Het gebeurt niet zo vaak dat de Bijbel het NOS journaal haalt. Als dat wel gebeurt, dan is dat vaak in de trant van aandacht voor de laatste stuiptrekkingen van een nagenoeg uitgestorven bevolkingsgroep in Nederland.
12 oktober 2017
Wat doet Jezus met de Tora?
De zogenaamde Bergrede van Jezus is één van de bekendste stukken van de Bijbel. Het gaat om een toespraak van drie hoofdstukken in het Evangelie van Mattheüs. Velen voelen zich erdoor geïnspireerd. Maar het is ook een gedeelte dat de nodige vraagtekens oproept. 
28 september 2017
De baarmoeder van God
Dit jaar valt de Joodse grote verzoendag, Jom Kippoer, op 30 september. Zoals alle Joodse feestdagen begint Jom Kippoer op de vooravond, op 29 september, met zonsondergang. Jom Kippoer is bestemd om het nieuwe Joodse jaar met een schone lei te beginnen.