Home/Bijbelblog/recent

Bijbelblogs

11 mei 2017
De parabels van Jezus en de andere rabbijnen
Het Nieuwe Testament bevat zo’n veertig gelijkenissen of parabels op naam van Jezus, alle in de synoptische evangeliën (Matteus, Marcus, Lucas). Het handvol parabels van Jezus is slechts een klein deel van een verzameling van honderden Joodse parabels uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Deze parabels zijn soms toegeschreven aan bekende leraren, zoals in het geval van Jezus, maar vaak zijn ze anoniem overgeleverd.  Een kijkje in deze andere vroege Joodse parabels, kan ons veel leren over de parabels van Jezus: hoe dergelijke parabels klonken in de oren van de Joodse toehoorders in de eerste eeuw en hoe Jezus een bekend genre aanwendde om zijn eigen boodschap over te brengen.
28 april 2017
God als superieure kunstenaar – gedachten van Gerd Theissen
Op 24 april 2017 tijdens de internationale conferentie New Quests for God – Contributions of Theology to a Resilient Society hadden we de eer om Professor emeritus Gerd Theissen aan de PThU te ontvangen. Klik hier voor meer informatie. Het thema van zijn lezing: Hoe kan men de sporen van God lezen in de twee ‘boeken’ schepping en Schrift? De Bijbelblog van deze week geeft een samenvatting van de verrassende lezing van Theissen. Dit is stevig voer voor de geest, dat voor de liefhebbers hier in het Nederlands wordt opgediend. Heb je er niets mee, dan vind je genoeg ander voedsel in het archief!
13 april 2017
Het succes van The Passion verklaard
Hoe kan het dat in de seculiere Nederlandse samenleving The Passion zo populair is? Je zou verwachten dat het Bijbelse verhaal over het lijden en sterven van Christus weinig aandacht trekt. Immers, in het laatste grote onderzoek naar de religiositeit van Nederlanders, “God in Nederland 2016”, bleek dat er weer minder mensen naar de kerk gaan. Ook het aantal mensen dat zich spiritueel of religieus noemt, blijft afnemen.
30 maart 2017
Over de levensboom, Christus en zijn kruis.
Bomen spreken tot de verbeelding. Overal ter wereld komt dan ook boomsymboliek voor. Eén van de bekendste bomen uit de christelijke traditie is de levensboom. We vinden hem terug in Genesis 2-3 en in de boeken Spreuken (3:18, 11:30,13:12,15:4) en Openbaring (2:7, 22:2,14,19). In kerkmuziek en kunst is deze boom vaak verbonden met Christus en zijn kruis. Je bent het motief, bewust of onbewust, vast wel eens tegengekomen. 
16 maart 2017
Een joodse sekte? De schrijvers en lezers van de Dode-Zeerollen
Op 9 februari maakte de Volkskrant melding van de ontdekking van een nieuwe grot in de omgeving
van Qumran 
— de vindplaats van de Dode-Zeerollen.  Helaas bevatte de grot geen beschreven fragmenten van handschriften. Maar deze nieuwe ontdekking laat zien dat de Dode-Zeerollen een levendig onderwerp van studie zijn, waar het laatste woord nog lang niet over is gezegd.
2 maart 2017
Met grammatica naar het paradijs – Luthers ontdekking van het evangelie
2017 is het jaar van de herdenking van de Reformatie. Met de publicatie van 95 stellingen begon in 1517 Maarten Luthers strijd met Rome. Die stellingen waren gericht tegen bepaalde wantoestanden in de middeleeuwse kerk. Maar waar haalde Luther zijn nieuwe inzichten vandaan? En wat was zijn belangrijkste punt?
16 februari 2017
Het merkteken van het beest in Openbaring 13
Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van (eigenlijk: aan) Johannes, staat vol wonderlijke visioenen. Hoe moeten we die duiden? Een lezersvraag ging in het bijzonder over het slot van Openbaring 13. Een beest laat bij alle mensen een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd aanbrengen. Dat merkteken verwijst naar de naam of het getal van het eerste beest. Dat getal is: 666, volgens Openbaring 13:18. Wat betekent dit volgens bijbelwetenschappers?  
2 februari 2017
Afschaffen, die preek?
Dit blog is een preview van het boek ‘Ontvouwen – Protestantse Prediking in de Praktijk’ door Ciska Stark en Bert de Leede dat 3 februari op de PreekWijzer-studiemiddag gepresenteerd zal worden.
19 januari 2017
Jezus en de Tora
Het christendom is voortgekomen uit de godsdienst van Israël. En het is daarom verbazend dat daarin zo weinig is overgebleven van de twee basisconcepten land en Tora. Aangezien de landbelofte expliciet aan Abram en zijn nakomelingen was gedaan is dat wat betreft het land nog niet zo verwonderlijk. Maar geldt dat ook voor de Tora? 
3 januari 2017
Psalm 90 bij Oud en Nieuw
Psalm 90 wordt ook wel de Oudejaarspsalm genoemd. Vroeger werd deze Psalm in veel huisgezinnen kort voor de klok van twaalf op Oudejaarsavond voorgelezen en in sommige kringen is dat nog steeds gebruikelijk. 
22 december 2016
“Geboren uit de maagd Maria”
Het is een oude vraag, maar zo tegen de kerst kan hij steeds weer opduiken: wat aan te vangen met het idee dat Jezus’ moeder maagd was?
8 december 2016
Aan de dode een wonder gedaan
Bijbelse wonderverhalen zijn buitengewoon intrigerende verhalen. Hoe dat komt? Omdat deze verhalen vertellen van gebeurtenissen, waarvan je op het eerste gezicht zegt dat ze menselijkerwijs gesproken niet kunnen.