Home/Over de PThU/Samenwerking/Seminarium Vrije Evangelische Gemeenten

Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Onderzoek

Het Seminarium Bond VEG werkt nauw samen met de PThU en is primair gericht op onderzoek. Het verricht bronnenstudies en cultuurtheologische studies op het snijvlak van spiritualiteit en moderne cultuur.

Onderwijs

Het onderwijs van het Seminarium bestaat uit het basisprogramma Bond VEG, dat wordt verzorgd in de driejarige master Gemeentepredikant (Amsterdam).

Inschrijving

Studenten die predikant willen worden vanwege de Bond VEG, schrijven zich in bij de PThU ten behoeve van het behalen van de master gemeentepredikant. Voor studenten van hbo-instellingen of andere universiteiten gelden de instroomeisen van de PThU.

Informatie 

Vestigingsplaats van het Seminarium VEG

PThU locatie Amsterdam
De Boelelaan 1105
Locatie Hoofdgebouw 1E
1081 HV Amsterdam
Telefoon 088 3371 720

Team