Samenwerking VU en RUG

Om haar ambities ook op de langere termijn te kunnen realiseren, kiest de PThU voor samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Beide kunnen bogen op een bloeiende en ambitieuze theologische faculteit, die bovendien zelfstandig is. In theologische traditie en wetenschappelijke focus zijn er echter ook verschillen. En juist dat maakt deze samenwerking des te waardevoller, zegt het College van Bestuur.

Samenwerking met RUG

Met de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG deelt de PThU een fascinatie voor de betekenis van religie in het leven van mensen. Op heldere wijze weet de RUG dwarsverbanden tussen religie en cultuur in kaart te brengen. Met deze expertise doet de PThU graag haar voordeel, maar zij ziet ook volop mogelijkheden om, vanuit een eigen positie, een uitdagende bijdrage aan het wetenschappelijk debat op dit terrein te leveren. De PThU verwacht in Groningen een dynamische en vruchtbare ontmoeting van verschillende perspectieven.

Samenwerking met VU

In de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit herkent de PThU haar eigen verbondenheid met kerk en maatschappij. De vernieuwende, creatieve en open wijze waarop de VU haar protestants-christelijke signatuur weet vorm te geven beschouwt de PThU als inspirerend voor haar eigen theologiebeoefening. De PThU verwacht zich thuis te voelen op het interreligieuze en interculturele 'kruispunt van geloven en perspectieven' dat de VU wil zijn.

In verbondenheid

De combinatie van fascinatie en verbondenheid beschouwt de PThU als wezenlijk. In de RUG en de VU heeft zij partners gevonden die juist op deze punten versterking bieden. In verbondenheid met deze twee zwaargewichten weet de PThU zich in balans.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.