Valorisatie

De PThU definieert de valorisatie van haar onderzoek in termen van 3 P's: People, Partnerships en Products. 


  1. People: Onderzoek aan de PThU dient mensen - gelovigen en niet-gelovigen - die zich bezighouden met vragen over geloof en betekenis in het leven, en die de voortdurende relevantie van de christelijke traditie verkennen door haar bronnen (sources), overtuigingen (beliefs) en toepassingen (practices) te onderzoeken. 
    Als het officiële instituut voor de opleiding en training van predikanten in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) komt ons onderzoek voort uit en wordt versterkt door in het bijzonder de concrete ervaringen van protestantse geloofsgemeenschappen wereldwijd. Met haar aanbod van een leven lang leren vervult de PThU een cruciale rol in het aanhoudende onderwijs van predikanten in de PKN.
  2. Partnerships: Om ervoor te zorgen dat in de behoeften van een breed scala aan sociale groepen wordt voorzien, werkt de PThU samen met verschillende partners, dat wil zeggen sociale instellingen en organisaties waarmee ze concrete onderzoeksprojecten ontwikkelt via contracten en/of subsidies.
    Ons onderzoek omvat ook hechte en langdurige vormen van samenwerking met andere geloofs- en niet-geloofsgebaseerde organisaties en instellingen in het bredere domein van religie, literatuur, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, kunst en onderwijs. Onder deze organisaties vallen onder meer protestantse kerken in zowel Nederland als de oecumenische globale context.
  3. Products: De resultaten van PThU-onderzoek kunnen worden gezien in een breed scala aan producten. Behalve de productie van kwaliteitsartikelen, -boeken en -dissertaties voor de academische gemeenschap, deelt de PThU haar onderzoek ook via andere media en middelen: artikelen in professionele tijdschriften en kranten, trainingsprogramma's, lezingen voor een algemeen publiek, media-optredens, lidmaatschappen van adviesraden, enzovoort. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.