Studiedag: Een omstreden relatie. Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020

3 december 2021

De verhouding tussen de protestantse theologie en het Jodendom is altijd complex geweest. Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar wat theologen in de periode 1860-2020 over deze relatie hebben gezegd. Kunnen we over controverses uit het verleden heenstappen en de relatie vernieuwen? En hoe is die actuele situatie eigenlijk? 

Thematiek

De complexe verhouding van de protestantse theologie tot het Jodendom in de moderne tijd is recent weer onder de aandacht gekomen door de schuldbelijdenis die de Protestantse Kerk in Nederland in 2020 uitsprak. Tijdens deze studiedag zullen we grondig naar deze relatie kijken, die bij betrokkenen waardering en kritiek oproept. Daarnaast zullen we in gesprek gaan en ons bezinnen op het werk van een aantal prominente protestantse theologen in Nederland tussen 1860 (opkomst van een democratische samenleving, maar ook van modern antisemitisme en een door velen als agressief ervaren Jodenzending) en 2020 (de schuldbelijdenis). Hoe hebben zij over het Jodendom gedacht? Hoe vertaalden deze theologen de protestantse exegese van de Bijbel naar een concrete relatie met het Joodse volk? 

We beginnen de dag met een gesprek over de huidige relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de schuldbelijdenis. Aan dit gesprek wordt van Joodse zijde deelgenomen door rabbijn Lody van de Kamp en docente Judaïca Lieve Teugels (PThU). Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zal René de Reuver meedoen en namens de Raad van Kerken Geert van Dartel. We verkennen eerst de vragen en opvattingen die we in het heden tegenkomen rondom de relatie kerk en Israël. Vervolgens gaan we op zoek naar wat theologen vóór ons gezegd hebben over deze relatie. Daarbij krijgen ook controversen de aandacht. Afgesloten wordt met een nabeschouwing door historicus Albert de Lange, die als researchfellow van de PThU deelneemt.

 • Ochtendprogramma

  10.00 uur
  Opening door Gert van Klinken

  10.05 – 11.20
  Een actueel gesprek over de relatie van protestantisme en Jodendom, naar aanleiding van de verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland in 2020. Met rabbijn Lody van de Kamp, Lieve Teugels (PThU Judaïca), René de Reuver (Protestantse Kerk in Nederland) en Geert van Dartel (Raad van Kerken).

  11.20-11.30 uur
  Korte pauze

  11.35 uur
  Albert de Lange over J.H. Gunning jr.: Christelijk humanisme en het Jodendom.

  12.05 uur
  Henk Tijssen over Ph.J. Hoedemaker: De plaats van Joods Nederland in de volkskerkgedachte.

  12.35 -13.30 uur
  Pauze en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de door uzelf meegebrachte lunch te nuttigen.

 • Middagprogramma

  13.30 uur
  George Harinck over A. Kuyper als politicus: Liberalisten en Joden.

  14.00 uur
  Gert van Klinken over A. Kuyper als architect van de Jodenzending van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

  14.30 Theepauze

  14.45 uur
  Paul Sanders en Jan Krans over het tot de protestantse theologie gerichte manifest van rabbijn J. Tal in 1945, Voor ons ons Jodendom en niet het Christendom (Bijbelexegese).

  15.15 uur
  Rinse Reeling Brouwer over K.H. Miskotte: naar de vernieuwing van een relatie.

  15.45 uur
  Afsluiting door Albert de Lange

  16.00 uur
   Slotwoord Gert van Klinken

Praktische informatie

Datum: 3 december 2021
Tijd: 10.00 - 16.00 uur 
Locatie: online via Zoom. U krijgt de link via de mail na aanmelding. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.