Home/Over de PThU/Samenwerking/Seminarium VEG

Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Onderwijs

Het Seminarium VEG verzorgt de ambtsopleiding van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland in nauwe samenwerking met de PThU. De kerkelijke vakken van het Seminarium zijn opgenomen in de driejarige master gemeentepredikant van de PThU.

Onderzoek

Het onderzoek van het Seminarium VEG is gericht op de theologiegeschiedenis van de negentiende eeuw en de huidige identiteit van de Bond van VEG.

Inschrijving

Studenten die predikant willen worden vanwege de Bond van VEG, schrijven zich in bij de PThU ten behoeve van het behalen van de master gemeentepredikant. Daarnaast schrijven zij zich in bij het Seminarium VEG. Voor studenten van HBO-instellingen of andere universiteiten gelden de instroomeisen van de PThU.

Informatie en adressen

Uitgebreide informatie over het Seminarium VEG is te vinden op de website van de Bond van VEG en in de studiegids van het Seminarium.

Vestigingsplaats van het Seminarium VEG

PThU locatie Amsterdam
De Boelelaan 1105
Locatie Hoofdgebouw 1E
1081 HV Amsterdam
Telefoon 088 3371 720

Team

Website Bond VEG: http://www.bondveg.nl/ 

Het Seminarium is te vinden onder de rubriek ‘deelorganisaties’.