Home/Bijbelblog/in 2015

Bijbelblogs in 2015

17 december 2015
Kerst en midwinterzonnewende – een onmogelijke combinatie?
Het is onduidelijk in welke maand Jezus geboren werd. Maar zijn geboorte wordt gevierd aan het einde van de maand december. Dat heeft geen christelijke achtergrond, maar het gaat terug op oeroude seizoensfeesten. Is dat een probleem?
3 december 2015
God almachtig? (blog 2)
“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige.” Zo begint de bekendste christelijke geloofs­belijdenis. Het klinkt misschien mooi, maar het roept ook veel vragen op. Als God almachtig is, waarom maakt hij dan geen einde aan de ellende? Als God alles kan, waarom gebeuren er dan toch veel afschuwelijke dingen? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over Gods almacht? Hierbij de tweede blog over die vraag.
19 november 2015
God almachtig?
“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige.” Zo begint de bekendste christelijke geloofs­belijdenis. Het klinkt misschien mooi, maar het roept ook veel vragen op. Als God almachtig is, waarom maakt hij dan geen einde aan de ellende? Als God alles kan, waarom gebeuren er dan toch veel afschuwelijke dingen? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over Gods almacht? Hierbij de eerste blog over die vraag.
5 november 2015
Jezus en de ethische plichten van de historicus
Er bestaan in onze cultuur veel uiteenlopende beelden van Jezus naast elkaar. Tegenwoordig is bij sommigen de “mythische Jezus” erg in trek. Jezus zou eerst een mythische figuur zijn geweest. Pas later maakten zijn volgelingen een persoon van hem die werkelijk bestaan zou hebben. In de evangeliën werd hij van fictieve levensverhalen voorzien. In dit blog betoog ik dat deze bewering ethisch dubieus is, omdat zij in strijd is met fundamentele plichten van iedereen ten opzichte van anderen. Een historicus heeft die plicht ten opzicht van Jezus als mens onder de mensen.
8 oktober 2015
Heeft bidden zin?
Heeft bidden volgens de Bijbel zin? Deze vraag werd aan ons gesteld door een lezer van deze site. Iedereen heeft zich dat weleens afgevraagd: Heeft het wel zin? Bereik je wel iets met bidden? Wij legden de vraag voor aan Professor Gerrit Immink en hij schreef er een verhelderende blog over.
24 september 2015
Even voorstellen: Leviathan!
De Leviathan wordt in de Bijbel een paar keer genoemd. Het lijkt daar te gaan om een zeemonster. Maar hoe komt het dat de Leviathan tot op de dag van vandaag zo’n grote symbolische betekenis heeft? Het heeft met angst te maken en de mogelijkheid om die het hoofd te bieden, legt emeritus-professor Bob Becking (Universiteit Utrecht) in deze blog uit.
10 september 2015
Waarom vieren Joden het Wekenfeest?
Wie heeft er ooit gehoord van het Wekenfeest? Een bekend feest is het niet, in ieder geval niet bij christenen. Maar het wordt in de Bijbel een paar keer genoemd en joden vieren het nog steeds. Een van onze lezers vroeg naar de betekenis. We zullen zien dat die betekenis verschilt afhankelijk van tijd en context.
27 maart 2015
Was Jezus getrouwd?