Afscheid locatie Groningen

5 juli 2024

Op 5 juli zal de PThU afscheid nemen van het gebouw aan de Oude Ebbingestraat 25. De Groningse vestiging is daar dan precies 12 jaar in gevestigd geweest. Gelukkig blijft de PThU een track verzorgen in de bachelor theologie van de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG.

Programma

Om afscheid te nemen van het gebouw maar ook om uit te kijken naar voortgezette samenwerking nodigt de PThU naast eigen staf en studenten ook alle stafleden van de faculteit uit voor een afscheid. Dat zal beginnen om 15.30 met een inloop en van 16.00-17.15 met een programma inclusief een korte chapel en het koor Agricola Consort. Afgesloten wordt met een borrel. Geïnteresseerden zijn welkom om onder leiding van dr. Gert van Klinken van 14.30-15.30 een wandeling te maken over het thema Kerkelijke theologie in de Stad. Verzamelen om 14.30 in het PThU-gebouw. 

Aanmelden