Workshop: Grondverhaal

24 juni t/m 20 september 2024

Wilt u het gesprek over duurzaamheid aangaan in uw gemeente? Aan de slag gaan met vragen over de omgang met de aarde, of met de grond die uw gemeente of parochie beheert? Volg dan de creatieve workshop Grondverhaal van de PThU.

Wat houdt het in?

Voor de creatieve workshop Grondverhaal komt een van onze onderzoekers bij u langs op een door u gekozen dag tussen 24 juni en 20 september 2024. Samen gaan we vervolgens op onderzoek naar de lokale grond (denk aan de tuin rond het kerkgebouw, een moestuin, pastorietuin, begraafplaats, eventuele pachtgronden enzovoort). Aan de hand van creatieve vormen gaan we in gesprek over vragen als:

  • Hoe gaat de gemeente of parochie om met grond?
  • Wat zijn de verhalen die bij deze grond horen?
  • Welke ideeën hebt u over het omgaan met deze grond?

Aan de workshop doen zeven gemeenteleden of parochianen mee en bij voorkeur ook de predikant, pastoraal werker of priester. De workshop duurt maximaal 2,5 uur en wordt geleid door dr. Marileen Steyn, postdoc onderzoeker bij het project Grond van de PThU. 

Onze ervaring is dat deze workshop een vorm biedt om om te gaan met de bezorgdheid rond klimaatverandering. De workshop helpt om in de geloofsgemeenschap het gesprek te voeren over hoe we als mensen met de aarde omgaan. 

Interesse?

Als u geïnteresseerd bent in deze workshop, neem dan contact op met m.steyn@pthu.nl. In overleg prikken we dan een datum om bij u langs te komen voor de workshop tussen 24 juni en 20 september 2024. 

Heeft u de workshop in uw gemeente gevolgd, dan krijgt u ook een uitnodiging voor een gezamenlijk dag voor alle gemeenten en parochies die hebben deelgenomen aan een van onze workshops. Hier kunt u elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 

De workshops Grondverhaal zijn onderdeel van Grond, een onderzoeksproject van de Protestantse Theologische Universiteit. Nederlanders blijken zich in toenemende mate bezorgd te maken over klimaatverandering, christenen niet uitgezonderd. In het project Grond onderzoeken we hoe geloof al dan niet een rol speelt in hoe wij als mensen met de aarde omgaan. Onze interesse gaat daarbij bijzonder uit naar hoe kerkelijke gemeenten en parochies omgaan met grond.