Promotie Rienke Vedders - Dekker: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

27 juni 2024 11:00

Op 27 juni om 11.00 uur verdedigt Rienke Vedders - Dekker aan de PThU haar proefschrift: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens: kwetsbare ouderen, diaconaat en de Wmo. Over de betekenis van de kerk en in het bijzonder het diaconaat ten behoeve van kwetsbare ouderen in een veranderende samenleving.

Promotores

Eerste promotor: Prof. dr. H. Noordegraaf, PThU
Tweede promotor: Prof. dr. M.J. Verkerk

Praktische informatie

Datum: donderdag 27 juni 2024
Locatie: Aula, Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen
Aanvang: 11.00 uur
De verdediging vindt plaats in het Nederlands

Over het onderzoek

Hoe kunnen de kerken op adequate wijze het diaconaat aan kwetsbare ouderen vormgeven in de huidige samenleving?

Dit onderzoek beoogt meer zicht te krijgen op het leven van kwetsbare ouderen, hun verhalen, hun pijn, hun verdriet, hun noden en hun wensen. Het is essentieel om de stem van de kwetsbare ouderen te horen en hun ervaringen, meningen en behoeften serieus te nemen. Vervolgens wil dit onderzoek zicht krijgen op de diaconale zorg van de kerk in een context waarin de overheid taken verricht die in het verleden door de kerk gedaan werden. Hoe kunnen protestantse kerken zich in deze veranderende samenleving verbinden aan het dagelijkse leven van kwetsbare ouderen? Voor welke opgaven stelt deze ontwikkeling de protestantse kerken en in het bijzonder hun diaconaat? In hoeverre is er sprake van een verschil tussen een landelijk en een stedelijk gebied in de regio Twente? In deze studie doen we empirisch onderzoek naar de daadwerkelijke behoefte van kwetsbare ouderen in een landelijk en een stedelijk gebied in de regio Twente en wat de kerk en in het bijzonder het diaconaat in een veranderende samenleving voor ze kan betekenen en bijdragen.

Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag – de vormgeving van het diaconaat in de huidige samenleving – worden drie perspectieven onderscheiden, waarmee de kerk zich heeft te verhouden wil zij reflecteren op de gestelde vraag. Dat is het perspectief van de kwetsbare oudere, het perspectief van het diaconaat en het perspectief van de Wmo (Haslinger, 2009). Om de hoofdvraag te beantwoorden hebben we de volgende vijf deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen hebben betrekking op verschillende aspecten van het onderwerp en laten zien dat het onderzoek zich zal richten op het beschrijven en begrijpen van de huidige situatie en praktijken rond het diaconaat aan kwetsbare ouderen in een landelijk en stedelijk gebied in de regio Twente. De deelvragen geven aan dat het onderzoek een beschrijvende en analytische aanpak zal hebben, waarbij verschillende perspectieven en praktijken met betrekking tot het diaconaat aan kwetsbare ouderen worden geanalyseerd en vergeleken.

  1. Wat is een goed normatief kader om de diaconale praktijk te evalueren en conclusies te trekken? 
  2. Hoe ervaren kwetsbare ouderen hun leven? Waar genieten ze van en wat vinden ze moeilijk? Wat verwachten ze eigenlijk van de kerk in het algemeen en van het diaconaat specifiek? 
  3. Wat is het beleid van de kerken met betrekking tot kwetsbare ouderen? En hoe geven ze dit beleid in de praktijk vorm? 
  4. Hoe geven burgerlijke gemeenten hun beleid met betrekking tot kwetsbare ouderen in de praktijk vorm? En hoe gaan ze met de kerken om? 
  5. Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen het landelijke en stedelijke gebied vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen, kerk en burgerlijke gemeente?

Biografie

Jerina Dina Dekker werd op 6 april 1970 geboren in Middelburg en groeide op in Serooskerke op het eiland Walcheren. Van 1982 tot 1990 volgde ze het middelbaar onderwijs en deed met goed gevolg examen aan de Christelijke Oranje Nassau MAVO (1986), en de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren HAVO (1988) en VWO (1990). Tussen 1990 – 1998 studeerde ze theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en deed ze in 1996 doctoraal examen in de Praktische Theologie, hoofdvak poimeniek met als bijvakken rurale sociologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en ethiek. Haar doctoraalscriptie ‘De weg van de graankorrel’ ging over de steun van kerk en geloof in het proces van een gedwongen agrarische bedrijfsbeëindiging. Ze werd begeleid door dr. D. Tieleman, dr. J.B.G. Jonkers en dr. L. Werkman. In 1998 rondde ze haar studie theologie af met een tweede doctoraalscriptie. Deze kerkhistorische studie ging over het leven en werk van de zendingsarts Geertruida Johanna Dreckmeier. Hierbij werd ze begeleid door prof. dr. A. Jelsma en dr. H. Reenders. Van 1998 – 2001 was ze werkzaam als gewestelijk beleidsmedewerker voor de Protestantse Ouderen Bond in Overijssel en als kerkelijk werker in wijkgemeente de Grote Kerk in Almelo. Sinds 2001 is ze als predikant met een bijzondere opdracht verbonden aan zorgorganisatie Carintreggeland in Twente. In de periode 1998 – 2023 heeft ze gewerkt als senior beleidsmedewerker en adviseur voor Zorgbelang Overijssel in Hengelo. Sinds februari 2023 is ze werkzaam als predikant voor de Protestantse Gemeente Diepenheim. Ze is, namens het categoriaal pastoraat, lid van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten en scriba van de werkgemeenschap Twente Oost. Rienke Dekker is sinds 2003 getrouwd met Benno Vedders. Samen hebben ze twee dochters Jerina en Jasmijn. Rienke woont met haar gezin in het buurtschap Herike-Elsen tussen Markelo en Rijssen in het mooie Twente. Haar grootste hobby is paardrijden en de verzorging van haar paarden.