Over de wetende onwetendheid. Kennis en mystiek bij Nikolaus Cusanus (1401-1464)

8 april 2024 15:00

Afgelopen jaar publiceerde Gert den Hartogh zijn vertaling van Over de wetende onwetendheid van de 15e eeuwse theoloog, filosoof en wiskundige Nikolaus Cusanus. De wetende onwetendheid stelt dat de menselijke kennis het slechts mogelijk maakt van God te zeggen wat Hij niet is. Van God zelf kunnen we niets weten, maar we kunnen wel werk maken van deze onwetendheid. De geleerde onwetendheid, samen met vermoedens en geloof, kan de mens dichter bij God brengen.

Master of the Life of the Virgin, Public domain, via Wikimedia Commons

Programma

Gert den Hartogh zal een inleiding over zijn boek houden, waarop reacties volgen van Inigo Bocken, hoogleraar mystiek aan de KU Leuven en hoogleraar kerkgeschiedenis aan de PThU Louise Nelstrop. In deze reacties zal speciaal worden ingegaan op het verband tussen theologie en christelijke mystiek. Daarna is er gelegenheid voor plenaire discussie.

  • 15.00 - 15.05 u Ontvangst en inleiding door Gert van Klinken
  • 15.05 - 15.35 u Inleiding door Gert den Hartogh, n.a.v. zijn recent verschenen vertaling van Cusanus'  hoofdwerk Over de wetende onwetendheid (Eindhoven: DAMON 2023).
  • 15.35 - 15.55 u Respons van Inigo Bocken, hoogleraar mystiek aan de KU Leuven
  • 15.55 - 16.10 u Pauze
  • 16.10 - 16.30 u Respons van Louise Nelstrop, hoogleraar Kerkgeschiedenis met aandacht voor de 15e-eeuwse mystiek aan de PThU
  • 16.30 - 17.00 u Discussie o.l.v. Gert van Klinken
  • 17.00 - 17.30 u Borrel 

Praktische informatie

Locatie: Filmzaal PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur
De respons van Louise Nelstrop is in het Engels, de rest van het programma is Nederlandstalig.

Aanmelden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.