Op Goed Gerucht studiedag over Grond

19 april 2024 10:00 - 16:00

Wat is een verantwoorde verhouding tot de aarde? Welke theologische gezichtspunten helpen ons daarin verder en welke hinderen ons? Hoe ga je om met praktische vraagstukken rondom klimaat en ecologie? Wat is je rol als predikant in het gesprek met gemeenteleden, boeren enzovoort? Op Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging voor theologen, houdt hierover op 19 april een studiedag in samenwerking met het project Grond van de PThU.

Over het programma

In het ochtendprogramma staan twee sprekers centraal. De eerste is Grond-projectleider en universitair hoofddocent Praktische Theologie Mirella Klomp. De tweede is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Jan van der Stoep. 

In de middag volgen verschillende workshops:

  • Preken en grond (met Ciska Stark)
  • Kliederkerk in het wild
  • Boerenpastoraat (met Jack Steeghs)
  • Proeven & Praten over ons dagelijks brood (met Lydia van Maurik)
  • Wegen met Zegen (met Wilma Hartogsveld)

Kosten en aanmelden

Kosten bedragen € 40 voor leden van Op Goed Gerucht en € 50 voor niet-leden. Studenten betalen € 25. Aanmelden is mogelijk via opgoedgerucht@gmail.com.