Project Grond op de Kerkenbeurs

22 t/m 23 maart 2024

De PThU is met project Grond aanwezig op de Kerkenbeurs op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2023. Prof. Thijs Tromp verzorgt een lezing naar aanleiding van zijn onderzoek naar kerken en pacht. Ook gaan onderzoekers graag in gesprek met kerkrentmeesters, diakenen en andere geinteresseerden over de relatie tussen grond en geloof.  

Over de lezing

Veel kerken bezitten grond. De grond waarop hun kerkgebouw staat, grond voor parkeerterrein, soms een kerktuin, een begraafplaats. Maar ook landerijen die zij verhuren aan agrariërs of een volkstuinvereniging. Thijs Tromp, Bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de Protestants Theologische Universiteit, deed onderzoek naar hoe Diaconieën en Kerkrentmeesters met hun grond omgaan. De achtergrond van zijn onderzoek was of de vraagstukken rond klimaat en afnemende biodiversiteit ook van invloed zijn op de manier waarop de kerken omgaan met hun grond. Tijdens de Kerkenbeurs deelt hij in een lezing een aantal inzichten uit zijn onderzoek en gaat hij hierover met deelnemers in gesprek.

Meer informatie

Meer informatie over de kerkenbeurs en het programma vindt u op www.kerkenbeurs.nl.