Symposium: De waarde van werk, nu en in de toekomst

27 februari 2024

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. De krapte op de arbeidsmarkt is hoger dan ooit. Dit vormt een risico voor essentiële sectoren zoals de zorg en het onderwijs. De overheid stimuleert mensen om meer te werken. Maar ook op het gebied van mantelzorg en persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt veel van mensen gevraagd. Veel werkenden vallen uit of worstelen met burn-outverschijnselen. Hoe houdbaar is het streven naar alsmaar meer? Hoe zien we betaald en onbetaald werk in de toekomst? En wat betekent het voor beleidsmakers en werkgevers als we er voor willen zorgen dat mensen zingeving (blijven) ervaren in hun werk? Tijdens het symposium De waarde van werk: nu en in de toekomst op 27 februari 2024, komen onderzoek, beleid en praktijk in Utrecht samen om over deze vragen in gesprek te gaan.

Over het symposium

Voor veel mensen is werk meer dan een manier om geld te verdienen. Het bepaalt mede hun identiteit, plek in de samenleving en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Werk zorgt voor sociale contacten en steeds vaker neemt werk de plek van traditionele bronnen van zingeving, zoals religie, (deels) over. Tegelijk twijfelt een deel van de werkenden of hun werk wel zo zinvol is, en geeft een ander deel aan niet meer urent te willen of kunnen werken vanwege de hoge werkdruk of andere prioriteiten. Niet voor iedereen geldt dus dat meer werken ook meer zingevend is. Sterker nog: voor sommige mensen kan de vraag om 'meer, meer, meer' juist tegengesteld werken. Zij lopen vast in hun werk en hun gezondheid en welzijn komen onder druk te staan. 

Hoe kunnen we zorgen dat dan de waarde van werk in al zijn vormen behouden blijft? Wat betekent dit voor beleid? En wat vraagt het van werkgevers? Dit zijn belangrijke vragen, want de komende decennia zal de krapte op de arbeidsmarkt aanhouden en toenemen. Daarom organiseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) het symposium ‘De waarde van werk, nu en in de toekomst’. Tijdens het symposium brengt het SCP de bevindingen uit verschillende onderzoeken over de arbeidsmarkt samen, waaronder het onderzoek naar zingeving en werk dat prof. dr. ir. Maroesjka Versantvoort doet vanuit haar leerstoel aan de PThU. Tussendoor en aansluitend gaan we in gesprek met experts uit beleid en bedrijfsleven en natuurlijk met de deelnemers aan het symposium. Ontdek wat de nieuwste inzichten in arbeidsmarkt en theologie kunnen bijdragen aan goed werkgeverschap en beleid. 

Kosten

Het symposium is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan op de website van het SCP via de knop 'Aanmelden' hierboven.