Promotie Marinka Verburg: Rondom de ruimte van het begin

26 februari 2024 14:30

Op 26 februari verdedigt Marinka Verburg aan de PThU haar proefschrift: Rondom de ruimte van het begin. Een etnografische studie naar de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen met nooit- en ooit-kerkelijken binnen de pioniersbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland.

Promotores

Prof. dr. Henk de Roest
Prof. dr. Joep de Hart
Dr. Theo Pleizier (Co-promotor)

Praktische informatie

Datum: maandag 26 februari 2024
Locatie: Aula, Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen
Aanvang: 14.30 uur
De verdediging vindt plaats in het Nederlands

Samenvatting

Hoe vorm je nieuwe geloofsgemeenschappen?

In dit onderzoek is uitgebreid etnografisch veldwerk verricht binnen de pioniersbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland om antwoord te vinden op deze vraag. Meer zicht krijgen op wat er gebeurt wanneer geprobeerd wordt een nieuwe geloofsgemeenschap tot stand te laten komen, is relevant  omdat het (blijven) bestaan van (geloofs)gemeenschappen voor zowel geloofstradities als de samenleving van belang is.

Er blijken allerlei verschillende actoren aanwezig te zijn, die allen hun eigen visie en rol hebben. Wanneer veel nooit-kerkelijken betrokken zijn blijkt er een andere dynamiek te zijn, dan wanneer er vooral ooit-kerkelijken of nog-steeds-kerkelijken aanwezig zijn. Ook wanneer bij sommige betrokkenen een sterk verlangen is naar het ontstaan van een nieuwe geloofsgemeenschap is het ontstaan ervan allerminst vanzelfsprekend. De onderzoeker heeft ontdekt dat het van belang is om aandacht te hebben voor het allereerste begin. Al voordat de eerste mogelijkheid er is dat deelnemers elkaar ontmoeten zijn er allerlei elementen aanwezig die invloed hebben op wat er gebeurt. Wanneer mensen voor het eerst deelnemer worden blijkt het van belang dat zij direct een sfeer van vertrouwen en openheid ervaren. Wanneer de druk groot is om zo snel mogelijk een duidelijk identificeerbaar sociaal verband te laten ontstaan, werkt dat soms verlammend. De onderzoeker pleit er daarom in het slothoofdstuk van dit proefschrift voor om tijd en ruimte te geven aan geloofsgemeenschapsvormingsprocessen.

Biografie van de promovenda

Marinka Verburg-Janssen (1986) studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en voltooide een onderzoeksmaster Religiewetenschap/Theologie aan de Universiteit van Tilburg.