Expertmeeting: Ongoing Interpretation. The Servant of YHWH in Text and Context

26 t/m 27 februari 2024

Het is een veelbesproken kwestie: wie wordt er bedoeld in de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja? Door de eeuwen heen zijn er in verschillende tradities verschillende antwoorden gegeven. Is deze ‘èvèd’ een bepaald individu, of moet je de teksten collectief lezen? Of is het mogelijk deze twee aspecten te combineren? Zijn er sporen van de historische achtergrond van de teksten te vinden, of moeten we ze metaforisch verstaan? In deze expertmeeting aan de Protestantse Theologische Universiteit worden verschillende interpretatiemogelijkheden onderzocht én wordt gevraagd naar de actualiteit en relevantie van de teksten. Hoofdspreker is prof. dr. Ulrich Berges, gerenommeerd Jesaja-specialist uit Bonn.

Aanmelden voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk.