Dies 2024 en oratie prof. dr. Edward van 't Slot

29 januari 2024

Op 29 januari 2024 viert de PThU haar dies natalis in de Janskerk in Utrecht. Tijdens de plechtigheid zal dr. Edward van 't Slot, hoogleraar Beroepsvorming en Spiritualiteit een oratie uitspreken. De titel van deze oratie is: 'Onherstelbaar verwonderd. Oog voor de ziel van de theoloog.' 

Thematiek

Prof. dr. Edward van ’t Slot zal in zijn oratie schetsen hoe de vraag naar de ziel – ook in een tijd waarin “het immanente frame” (C. Taylor) dominant lijkt – zich langs allerlei wegen aandient, in de filosofie en in de samenleving als geheel. De kerk, die op het terrein van de ziel specialist zou moeten zijn, laat zich heel gemakkelijk meenemen in het denken in het genoemde “immanente frame”. Dat is het tweede punt waarop Van ‘t Slot de aandacht zal vestigen, en hij zal theologen willen sterken in hun missie: oog hebben voor de ziel, vragen naar de ziel, de kerk steeds weer bepalen bij de aandacht voor de ziel – voor de ziel van de samenleving, en voor de ziel van gelovigen. Het derde deel van zijn oratie zal vooral gaan over de taak die er ligt in onderwijs en onderzoek voor een leerstoelgroep Beroepsvorming en Spiritualiteit: oog te hebben voor de ziel van de theoloog zelf.

Programma

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt, houd de pagina in de gaten voor meer informatie over het programma en het symposium.

  • Ontvangst met koffie en thee
  • Symposium 'Oog voor de ziel'
  • Pauze
  • Diesbijeenkomst
  • Rede prof. dr. Edward van 't Slot
  • Toespraak prof. dr. Maarten Wisse
  • Viering 
  • Receptie

Praktische informatie

De dies vindt plaats in de Janskerk in Utrecht.  De plechtigheid begint om 15.30 uur (met inloop vanaf 15.00 uur). Voorafgaand aan de academische plechtigheid is er een symposium in de Janskerk. Dit begint om 13.00 uur. De viering begint om 16.45 uur en de receptie begint om 17.15 uur.

Helaas is het niet meer mogelijk om aan te melden.