Als de schaamte mag spreken

9 januari 2024

Wat zijn oorzaken van schaamte? Welke factoren doen er mee in het al dan niet hulp zoeken bij vragen of problemen? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens het webinar. Jeanette de Korte, docent & supervisor bij de CHE Opleiding Theologie, zal in gesprek gaan met Floor Blaauw. Floor heeft in het kader van de theologische opleiding aan de CHE onderzoek gedaan naar schaamte in de hulpverleningspraktijk.

Floor Blaauw ontdekte: ‘In de kern heeft schaamte te maken met het omgaan met innerlijke pijn en angst; waarbij de primaire reactie van schaamte, bedekken, verbergen, verhullen is.’

Tweede gesprekspartner in dit gesprek is VPSG - Stichting voor advies en ondersteuning bij zingeving na seksueel geweld - eveneens gesprekspartner is.  De VPSG ziet in de praktijk dat slachtoffers van seksueel misbruik het moeilijk vinden om hulp te vragen en dat schaamte daarbij een grote rol speelt. In het webinar gaan we op zoek naar wat ervoor nodig is dat slachtoffers van seksueel misbruik eerder hulp kunnen zoeken, zodat het zwijgen en de eenzaamheid eerder doorbroken wordt. Het belooft een interessant gesprek te worden; als de schaamte mag spreken.

Samenwerking

Dit webinar is tot stand gekomen in een samenwerking van Veilige Kerk, Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken, Meldpunt SMPR, VPSG, PThU en CHE.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via de QR-code in de folder, voor vragen kunt u contact opnemen met  Andries Scherpenzeel, coördinator minor Aanpak Huiselijk Geweld, ascherpenzeel@che.nl

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.