Promotie Jos Colijn: Testing the Waters. Infant Baptism as a Case Study for Doing Reformed Theology Interculturally

24 oktober 2023

Op 24 oktober verdedigt Jos Colijn aan de PThU zijn proefschrift: Testing the Waters. Infant Baptism as a Case Study for Doing Reformed Theology Interculturally.

Over het onderzoek

Deze dissertatie onderzoekt, hoe empirisch theologisch onderzoek in het relatief nieuwe veld van de interculturele theologie kan worden gedaan. De auteur ontwikkelt een model voor het doen van intercultureel onderzoek, waarin de aspecten ‘geloven’ (believing), ‘behoren bij’ (belonging), ‘handelen’ (behaving) en ‘ervaren’ (experiencing) leidend zijn. Door de lens van dit model worden de geleefde theologie en praktijk van de kinderdoop onder gelovigen van verschillende gereformeerde kerken in Noord India, Malawi en Nederland beschreven en geanalyseerd. In elke van de contexten wordt niet alleen geluisterd naar de stemmen van professionele theologen, maar krijgen ook de ‘zachte’ stemmen van kerkleden ruim aandacht. Het resultaat is een rijke beschrijving van verschillende hedendaagse gereformeerde ‘appropriations’ (‘toe-eigeningen’) van de theologie en praktijk van de kinderdoop. Ook wordt inzichtelijk gemaakt, hoe deze nieuwe toe-eigeningen van de kinderdoop een antwoord vormen op vragen en uitdagingen van de context waarin de doop wordt bediend.

Vervolgens laat de auteur zien, hoe een intercultureel-theologische gesprek tussen gelovigen uit verschillende contexten wederzijds begrijpen en leren in het wereldwijde lichaam van Christus kunnen bevorderen. In dit gesprek worden ook de stem van Calvijns’ dooptheologie en enkele gereformeerde belijdenissen en doopformulieren betrokken. Door het interculturele gesprek op deze wijze vorm te geven, worden de verschillende hedendaagse ‘toe-eigeningen’ (appropriations) van de kinderdoop met historische stemmen uit de gereformeerde traditie verbonden. Zo wordt zichtbaar, hoe gelovigen (bewust of onbewust) in de verschillende contexten bepaalde aspecten van de gereformeerde praktijk van de kinderdoop benadrukken of verwaarlozen.

Ten slotte is de vraag, wat kunnen we van dit interculturele onderzoek leren, hoe passen nieuwe toe-eigeningen in de brede gereformeerde traditie, die zich steeds ontwikkelt in verschillende contexten (‘semper reformanda’)? De lezer wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het voortgaand theologisch gesprek over de betekenis en functie van de kinderdoop en om uitgedaagd en verrijkt te worden door intercultureel-theologische ontmoetingen ‘met alle heiligen’ (Ef. 3:18).

Biografie

Jos Colijn (1959) heeft twintig jaar als docent gewerkt aan theologische opleidingen in o.a. Hongarije, Roemenië, Oekraïne. Sinds 2013 werkt hij als docent aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en coördineert hij de Master of Intercultural Reformed Theology.

Promotores

Prof. dr. Benno van den Toren
Prof. dr. Stefan Paas

Praktische informatie

Datum: dinsdag 24 oktober 2023
Locatie: Auditorium, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Aanvang: 15.45 uur

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.