Afscheid prof. dr. Markus Matthias

3 oktober 2023

Dr. Markus Matthias, hoogleraar Lutherse theologie aan de PThU neemt op 3 oktober 2023 afscheid van de PThU. Ter gelegenheid van dit afscheid vindt er een symposium plaats met als thema 'Het geheim van het geloof'.

Afscheidsrede

De rede waarmee prof. dr. Markus Matthias afscheid neemt van de PThU heeft als titel: Op weg naar een theorie van vergeving. Een nieuw perspectief op Luther.

Over het symposium

Het thema van het symposium is: ‘Het geheim van het geloof (das Geheimnis des Glaubens)’. In het theologische werk van Markus Matthias speelt het geloofsgeheim een grote rol. Maar hoe communiceer je over dat geheim? Binnen de context van de universiteit vindt dit plaats door woorden. In de kerk is het spectrum breder: daar zijn niet alleen woorden, daar spreken ook de liturgie, de muziek, het stil gebed. Markus Matthias zoekt in zijn werk als theoloog naar mogelijkheden om deze dimensies bijeen te brengen. Daarbij volgt hij het spoor van inspirerende theologen als Maarten Luther en vele anderen. Zowel in Duitsland als in Nederland worden wegen gezocht om dit geestelijk erfgoed eigentijds voor het voetlicht te brengen. De sprekers van het symposium gaan ieder vanuit hun eigen expertise in op deze uitdaging.  

Dr. Andreas Wöhle gaat in zijn lezing in op het onderwerp Zoeken naar nieuwe taal om kernbegrippen van het geloof eigentijds te articuleren: Een reformatorisch principe van Luther via het Piëtisme naar hedendaagse uitdagingen. Andreas Wöhle is president van de Evangelisch-Lutherse Synode (ELS) en docent Lutherana aan de PThU.  

Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer houdt een referaat met als titel: Het geheimenis van het geloof. Enkele systematische en exegetische verkenningen van deze uitdrukking. Hij is emeritus hoogleraar van de PThU (Miskotte/Breukelman-leerstoel voor theologische hermeneutiek van de Bijbel). Sinds 2008 is hij redacteur van het Zeitschrift für dialektische Theologie / Journal of Dialectical Theology. 

Prof. dr. Wolfgang Breul uit Mainz spreekt over het onderwerp Geheimnis des Glaubens – die vielen Sprachen und die eine Sprache des Glaubens nach Zinzendorf. Hij is hoogleraar Kerk- en Dogmengeschiedenis  aan de Johannes Gutenberg Universität te Mainz. Hij heeft gepubliceerd over onder meer het Piëtisme en de geschiedenis van de Herrnhutters. 

Na deze sprekers reageert prof. dr. Matthias, waarna een plenaire discussie volgt onder leiding van emeritus PThU-hoogleraar Kerkgeschiedenis prof. dr. Hans-Martin Kirn (Stuttgart). Hij is een specialist op het gebied van Joods-christelijke relaties in de tijd van de Reformatie, en Piëtisme en Verlichting in de achttiende en negentiende eeuw. 

Programma

 • Inloop met koffie en thee
 • Welkom 
 • Introductie op het thema van het symposium
 • Andreas Wöhle: Het zoeken naar nieuwe taal om kernbegrippen van het geloof eigentijds te articuleren: Een reformatorisch principe van Luther via het Piëtisme naar hedendaagse uitdagingen.
 • Rinse Reeling Brouwer: Het geheimenis van het geloof. Enkele systematische en exegetische verkenningen van deze uitdrukking
 • Wolfgang Breul: Pietismus und “Das Geheimnis des Glaubens” 
 • Reactie van Markus Matthias
 • Gesprek onder leiding van Hans-Martin Kirn
 • Afsluiting symposium
 • Afscheidsrede in het auditorium
 • Receptie

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats in de filmzaal van de PThU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam. Aansluitend vindt de afscheidsrede plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit (VU), De Boelelaan 1105 in Amsterdam.

Aanvangstijd symposium: 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Aanvangstijd afscheidsrede: 15.45 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Na afloop van de rede is er een receptie in de Foyer van de VU tot uiterlijk 18.00 uur.


Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.