40ste Internationale Barth Conferentie: Zonde en schuld in een post-christelijke samenleving

11 t/m 13 oktober 2023

De 40ste internationale Barth Conferentie staat in het teken van zonde en schuld. Bestaat er zoiets als een collectieve schuld? Schuld van het ene volk tegenover het andere volk? Schuld van de mensheid tegenover de aarde? En hoe verhoudt collectieve schuld zich dan tot individuele schuld? Hoe kunnen we vruchtbaar omgaan met individuele schuld (bijvoorbeeld die van theologen) in een afreken-cultuur? Hoe kunnen theologen in een post-christelijke samenleving bijdragen aan het verantwoordelijk omgaan met schuld? Wat doet confrontatie met schuld met onze blik naar binnen, met ons verstaan van onszelf?

Voor Karl Barth start een deugdelijk spreken over schuld in ieder geval niet alleen met een blik naar binnen, maar vooral met een blik op Jezus Christus. Dat mag in zijn eigen tijd al niet vanzelfsprekend zijn geweest; anno 2023 is het voor velen al helemaal de vraag of we met die start veel verder komen. Tegelijkertijd loont het altijd om bij Barth te rade te gaan. Wat draagt Barths denken over zonde en schuld bij aan een hedendaags verstaan van schuld? Hoe komen we verder, met en na Barth? 

Onze 40e Internationale Barth Conferentie (hoofdtaal: Engels) in Münster staat in het teken van deze vragen. Er is een aantal hoofdlezingen, onder meer van Theologe des Vaderlands prof. dr. Katja Tolstaja (VU) (Barth-deskundige én bezig met vragen rond schuld en trauma), van dr. Cees-Jan Smits, die recent een inleiding in Barths denken over dit onderwerp heeft gepubliceerd (Veroordeeld tot genade, bij de Willem de Zwijger Stichting) en van Nicola Whyte (Aberdeen), die vanuit haar expertise onder meer in zal gaan op de vraag in hoeverre Barths eigen denken over zonde eigenlijk beïnvloed is door structuren die wij vandaag als problematisch beschouwen – en in hoeverre er toch van hem te leren valt. Ook doen we in kleine groepen aan close reading van relevante passages uit het werk van Barth. Teken je nu in voor enkele dagen in een sfeervolle ambiance om met deskundigen uit verschillende hoeken van de wereld diep in de materie te duiken.

Praktische informatie

Locatie: Münster
Data: 11 oktober – 13 oktober.

Organisatie: Prof. dr. H. van den Belt (VU), dr. C.C. den Hertog (TUA), prof. dr. A. Huijgen (PThU), prof. dr. E. van ’t Slot (PThU)

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.