Elija en de Messias in tekst en ruimte - Studiedag met open colleges

26 juni 2023

Met deze studiedag duiken we in het onderwerp Messianisme. Dit is het thema van de studiereis in november in het kader van de permanente educatie, waarvoor deze studiedag een eerste opmaat vormt. Voor de colleges zijn studenten en belangstellenden ook van harte uitgenodigd.

Over het thema

Messianisme is een actueel thema met vele aspecten die in het bijzonder in het land Israël geworteld zijn en beleefd worden. De christelijke Messias, Jezus, heeft in het land Israël geleefd en onderwezen en zijn eerste volgelingen kwamen er vandaan. Ook voor Joden, Moslims, Druzen, Samaritanen en de Bahai zijn specifieke plaatsen in Israël verbonden met messiaanse verwachtingen. In de ochtend neemt Prof. Doron Bar ons in de ochtend mee op een virtuele rondleiding langs messiaanse plekken in Jeruzalem. Veel van deze plekken zullen tijdens de reis in november ook bezocht worden.

Een figuur die voor vrijwel alle genoemde religies een belangrijke rol speelt in de messiaanse speculaties, met name als voorloper van de messias, is de Bijbelse profeet Elia, al dan niet geïdentificeerd met anderen (Johannes de Doper, Khidr, de Bab). In Haifa zijn vele heilige plaatsen verbonden met Elia en/of zijn tegenhangers. De lezing van PThU docent dr. Lieve Teugels in de middag gaat in op de achtergrond en betekenis van deze tradities en locaties rond Elia.

Deelnemers aan de Israëlreis maken tijdens deze studiedag niet alleen kennis met het thema en de sprekers die ze tijdens de reis gaan ontmoeten, maar ook met elkaar. Bovendien wordt er informatie gegeven over de reis en de verdere inhoudelijke en praktische voorbereiding. Voor deelnemers aan de reis is er een verzorgde lunch in een aparte ruimte waar ze ook met elkaar kunnen kennismaken.

De colleges zijn open voor studenten en belangstellenden. De toegang is gratis, wel is het fijn als je je hieronder even aanmeldt zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal mensen. Van studenten en belangstellenden vragen we om zelf lunch mee te nemen.

Vragen?

Ben je predikant of kerkelijk werker en overweeg je ook om mee te gaan met de reis maar heb je nog wat vragen? Dan kun je je hieronder ook aanmelden voor de lunch en het informatieve deel van de dag. Deel je vragen of bedenkingen gerust vooraf al via kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl. Wellicht kunnen we al met je meedenken!

Programma 

  • 10.00 Inloop / koffie en thee
  • 10.30 Opening, welkom, introductie thema en spreker
  • 10.45 College Doron Bar: “In the footsteps of the Messiah: settlement, pilgrimage and holy places in the history of Jerusalem”, aansluitend vragen en discussie
  • 12.30 Lunch + onderlinge kennismaking deelnemers reis
  • 13.15 College Lieve Teugels: “Elija en de Messias in Jodendom en Christendom”, aansluitend vragen en discussie
  • 14.45 Koffie- en theepauze
  • 15.15 Introductie op de reis en voorbereidingen
  • 16.30 Einde

Locatie

PThU Zaal – Protestantse Theologische Universiteit loc. Amsterdam, De Boelelaan 1105.

Sprekers

  • Prof. dr. Doron Bar: Doron Bar is professor Historische Geografie en Land of Israel studies aan het Schechter Instituut in Jeruzalem en Tel Aviv. Hij promoveerde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in historische geografie. Professor Bar doet onderzoek naar de ontwikkeling van populaire en nationale heilige plaatsen.
  • Dr. Lieve Teugels: Lieve Teugels is universitair hoofddocent Semitics and Jewish Studies aan de PThU in Amsterdam. Haar onderzoek spitst zich toe op de rabbijnse literatuur, in het bijzonder de midrasj. Ze doceert alle aspecten van de joodse literatuur en geschiedenis, evenals bijbels Hebreeuws. Zij is één van de reisleiders bij de reis in november.

Literatuur ter voorbereiding

Lieve M. Teugels, Man van God of goddelijke man? De rol van Elia in de eindtijd, en de receptie van Maleachi 3:1 en 23-24 in rabbijnse interpretaties, Elia & Elisa, ed. Marieke den Braber, Willien van Wieringen. ACEBT 35 (Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis, 2022) , 139-147.

Aanmelden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.