Afscheidssymposium dr. Anne-Claire Mulder: Een gemeenschap van gelijken – omgaan met verschillen

29 juni 2023

Dr. Anne-Claire Mulder, docent Vrouwen- en genderstudies, neemt afscheid van de PThU vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om haar afscheid te markeren organiseert de PThU het symposium Een gemeenschap van gelijken – omgaan met verschillen. Dit symposium vindt plaats op 29 juni in Groningen.

Foto: Marco Bijdevaate

Over het thema

Een ‘Ecclesia van gelijken’, waarin verschillen op grond van etniciteit, klasse en geslacht er niet toe doen, zo typeerde de feministisch theologe Elisabeth Schüssler-Fiorenza ooit de ecclesiologie van Jezus' beweging. En Letty Russell, een andere voormoeder, reikt het beeld van een ronde tafelgemeenschap aan voor de ‘ideale’ geloofsgemeenschap. Maar, wie of wat is de impliciete of expliciete norm voor dit streven naar gelijkheid? Op welke manier kun je als gemeenschap inclusief zijn en de onderlinge verschillen het volle pond geven? Wat betekent het voor je omgang met elkaar? Voor het taalgebruik? Voor de organisatie? Voor het denken over autoriteit binnen de gemeenschap?  In dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van dr. Anne-Claire Mulder als docente voor Vrouwen- en genderstudies theologie en stagedocente worden deze vragen opnieuw vanuit verschillende hoeken bekeken.

Sprekers

Prof. dr. Anne-Marie Korte zal ingaan op de vraag 'Wat is de basis, is er een gemeenschappelijk fundament nodig om een gemeenschap van gelijkwaardigen te kunnen vormen?' Anne-Marie is hoogleraar Religie, gender en moderniteit aan de Universiteit Utrecht.  

Rebecca Onderstal is predikant in de protestantse gemeente Houten, voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode en voorzitter van ‘Keiland’. Daarnaast schrijft ze op http://www.rebeccaonderstal.com blogs over kleine dingen en grote woorden. Haar bijdrage aan dit symposium heet 'De preekstoel beklimmen in een gemeenschap van gelijkwaardigen?'

PThU-masterstudent Renate Japenga zal ingaan op de vraag 'Wat zijn leerervaringen c.q. wat kunnen we leren van de wereldkerk op dit punt?' Renate nam deel aan het studieprogramma van de Wereldraad van Kerken (Global Ecumenical Theological Institute, GETI) en was in september 2022 afgevaardigde naar de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, Duitsland. Ook is ze redactielid van het theologische tijdschrift TussenRuimte.

Praktische informatie

Locatie:  Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat, Groningen (symposium) 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur (symposium), 16.00 - 17.30 uur (receptie)
Aanmelden: in verband met catering verzoeken wij u om u van tevoren aan te melden.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.