Afscheid prof. dr. Riemer Roukema

23 juni 2023

Dr. Riemer Roukema, onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom, neemt op vrijdag 23 juni afscheid van de PThU. Tijdens de afscheidsbijeenkomst zal hij een rede uitspreken met als titel 'Motieven om christen te worden in de tweede en derde eeuw.'

Over de afscheidsrede

In de tweede en derde eeuw heeft het marginale christendom met zijn betwistbare geloofsvoorstellingen zich rondom de Middellandse Zee verbreid. Het is fascinerend te onderzoeken hoe dit in zijn werk is gegaan. Scherpzinnige weerleggingen van deze obscure nieuwe godsdienst haalden praktisch niets uit. Gewelddadige vervolgingen brachten soms zelfs groei van de kerk teweeg. Wat voor beweegredenen hadden mensen toen om zich bij de christenen aan te sluiten en gedoopt te worden? In zijn afscheidsrede bespreekt professor Riemer Roukema deze vraag. Hij gaat op zoek naar getuigenissen van intellectuelen die van hun bekering schriftelijk verantwoording hebben afgelegd. Maar de meerderheid van de kerk bestond toen uit eenvoudige, meestal analfabete mensen die geen brieven en boeken schreven. Toch zal blijken dat er ook van hun motieven om christen te worden genoeg is te achterhalen. 

Praktische informatie

Het afscheid vindt plaats in de Pieterskerk in Utrecht. Aanvang 14.00 uur. Rond 17.15 uur is het programma, inclusief receptie, voorbij.

Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden. De kerk is vol.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.