Online Barthianum: Preken over de zonde

16 mei 2023

Hoe kunnen we de thema's zonde en schuld anno 2023 in een preek aan de orde stellen? En moet dat nog? We lezen delen uit de zondeleer, die in de dogmatiek van Karl Barth in het kader van de verzoeningsleer staat. Na een kort inleidend college worden er teksten gelezen in break out rooms: gedeelten uit Kirchliche Dogmatik IV én een preek van Barth.

Rondom het thema

Hoe kunnen wij over de thema's zonde en schuld preken? Dat begint bij de vraag: waar hebben we het eigenlijk over? Voor Karl Barth is dat niet vanzelfsprekend: je kunt niet in het algemeen zeggen dat ‘we nu eenmaal allemaal zondaars zijn’. De wending die Barth voltrekt ten opzichte van de traditionele christelijke dogmatiek, is dat je alleen achteráf over de zonde kunt spreken. Alleen in een heel bepaald licht, dat van de genade, wordt zichtbaar wat schuld eigenlijk is. Daarom kent Barths dogmatiek ook geen zelfstandige ‘zondeleer’. Alles wat erover gezegd moet worden, staat in het kader van de verzoeningsleer.

Na een kort inleidend college worden er teksten gelezen in break out rooms: om te beginnen een gedeelte uit Kirchliche Dogmatik IV/1. Vervolgens nemen we de proef op de som: hoe vertaalt Barth zijn denken in een preek? In zijn laatste actieve jaren ging hij alleen nog in gevangenisdiensten voor, de ‘Strafanstalt’ in Bazel. Alleen al door die context hangt de vraag naar de schuld in de lucht. We lezen een preek uit 1963 over 2 Korintiërs 5:10: ‘Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden’. Het gesprek zal ons vanzelf bij de vraag brengen, hoe wij zelf anno 2023 over schuld en zonde kunnen (s)preken.

Programma

  • Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Arnold Huijgen
  • College door prof. dr. Edward van ‘t Slot: Theologiseren over de zonde. Tussen katheder en kansel.
  • Gesprek
  • Pauze
  • Eerste ronde leesgroepen
  • Korte pauze
  • Tweede ronde leesgroepen
  • Mededelingen en afsluiting

Te lezen teksten

De teksten worden in het Duits en in Nederlandse of Engelse vertaling ter beschikking gesteld.

Praktische Informatie

Datum: 16 mei 2023
Tijd: 9.30 - 12.30 uur (met een korte pauze)

Het Barthianum vindt online plaats, via het platform Zoom. Een dag van tevoren ontvangt u een e-mail met daarin een link naar de online omgeving. 

Kosten

Deelnamekosten: € 20 per persoon (deelnemers van het Barthianum krijgen € 20 korting op deelname aan de Barthconferentie).

Studenten kunnen zich gratis aanmelden. Zij krijgen bovendien (zolang de voorraad strekt) het boek Messiaanse exegese (E. van ’t Slot, M. Visser e.a. (red.), Messiaanse exegese. Bijbelse theologie met het oog op het Rijk. Opstellen aangeboden aan Rinse Reeling Brouwer, Utrecht 2019). 

Aanmelden

Deelname aan het Barthianum kost € 20 per persoon. Dit bedrag krijgt u bij deelname aan de Barthconference (11-13 oktober 2023) als korting terug.
Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Restitutie van de deelnamekosten is niet mogelijk.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.