Studiemiddag 'Helpt God na God ons verder?'

8 november 2022

Hoe geef je woorden aan je godsbeeld als oude godsvoorstellingen niet meer voldoen? Moet je dan maar nalaten om over God te spreken of zijn er andere beelden over God beschikbaar? Veel predikanten voelen in hun denken, preken, pastoraat verlegenheid bij het onder woorden brengen van hun godsbeeld. De theologie heeft dit probleem opgepakt. Er zijn nieuwe denkbeelden van God gevormd: dus beelden van God na God. Deze middag gaat over deze nieuwe denkbeelden van God en hoe deze beelden ons verder kunnen helpen in ons spreken over God. 

Boven is onder ons: Denken over God na God

Rick Benjamins, hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU, schreef het boek Boven is onder ons: Denken over God na God. Hij beschrijft hoe het academisch theologische gesprek over God na God zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. Dit boek is daarmee de aanleiding voor deze middag. Onder leiding van prof. dr. Petruschka Schaafsma gaan theologen in gesprek over de denkbeelden die Benjamins in dit boek presenteert.

Sprekers

 De volgende wetenschappers gaan in op de verschillende godsbeelden en hoe deze beelden kunnen dienen:

  • prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische theologie & Liturgiewetenschap aan de PThU
  • prof. dr. Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving, Faculteit Religie en Theologie, VU Amsterdam
  • prof. dr. Wouter Slob, emeritus bijzonder hoogleraar protestantse kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • drs. Enrieke Damen, promovenda Ethiek aan de PThU

Programma

13: 00-13:30 inloop met koffie en thee
13.30 Opening
13:35-14.15 sprekers en reactie van Rick Benjamins op de sprekers
14:15-14:45 gesprek met zaal en sprekers
14:45-15:15 pauze met koffie en thee
15:15-15:55 sprekers en reactie van Rick Benjamins op de sprekers
15:55-16:30 gesprek met zaal en panel
16:30 afsluiting en borrel

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk.

Deze studiemiddag wordt mede mogelijk gemaakt door Op Goed Gerucht en de VVP-Beweging voor eigentijds geloven.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.