Vanhoozer: De pastor als theoloog

27 oktober 2022

Hoe kunnen predikantschap, gemeentewerk en theologie op elkaar betrokken blijven? De rol van de predikant of pastor lijkt in de praktijk eerder op te schuiven naar die van een coach, therapeut of manager, terwijl de academische theologen zich vaak bezighouden met thema’s die ver afstaan van het dagelijks leven in de christelijke gemeente. In deze bijeenkomst gaan we in gesprek over drie smaakmakende voorbeelden van predikant-theologen en deelt de invloedrijke theoloog Kevin Vanhoozer in zijn lezing The Pastor Theologian inzichten en handvatten voor verbinding tussen pastoraal werk, predikantschap en theologiebeoefening.

“De kerk heeft pastors nodig die de wijsheid van de bijbel kunnen verbinden met het leven van christenen, om hun gemeenten te helpen in een theologisch perspectief op alle aspecten van hun leven, zoals werk, beslissingen rondom het levenseinde, politieke betrokkenheid en vrijetijdsbesteding.”


Boekpresentatie

In de bijeenkomst wordt ook het recente boek Improviseren in Gods drama – de theologie van Kevin Vanhoozer voor de kerk in Nederland gepresenteerd. In deze bundel doordenken verschillende predikant-theologen de betekenis en toepassing van Vanhoozers theologie in zijn boek The Drama of Doctrine voor predikanten en gemeenten in Nederland. Drie van de deelnemers aan het project delen in vignetten concrete voorbeelden waar zij als predikant soms juist onverwachts voluit theoloog zijn.

Programma

  • 14.15 - 14.30 uur: Binnenkomst op locatie of in de Zoom bijeenkomst
  • 14.30 - 15.00 uur:  Welkom en introductie op het thema, presentatie van het boek Improviseren in Gods drama. Met dr. Bärry Hartog, prof. dr. Benno van den Toren en dr. Theo Pleizier.
  • 15.00 - 15.30 uur:   In gesprek met predikant-theologen; spraakmakende voorbeelden uit de praktijk.
  • 15.30 - 16.15 uur:   Keynote lezing door Kevin Vanhoozer 'The Pastor Theologian'
  • 16.15 - 16.45 uur:   Vragen
  • 16.45 - 17.30 uur:   Op locatie: mogelijkheid om na te praten tijdens een borrel. Online: mogelijkheid om in breakoutrooms  na te praten


Over Kevin Vanhoozer

  • Kevin Vanhoozer

Kevin J. Vanhoozer (1957) studeerde aan Westminster Theological Seminary in Philadelphia en promoveerde bij Nicholas Lash in Cambridge, Engeland. Hij is als hoogleraar verbonden aan Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Illinois.

Zijn originele visie op hermeneutiek en zijn streven naar integrale theologie komt tot uitdrukking in een diverse boeken, waaronder The Drama of Doctrine: A Canonical-linguistic Approach to Christian Theology (2005) en The Pastor as Public Theologian: Reclaiming a Lost Vision. (2015).

Over het boek Improviseren in Gods drama

 Improviseren in Gods drama is een bundel van uiteenlopende verwerkingen van Vanhoozers The Drama of Doctrine. Het boek is voortgekomen uit de cursus Fundamentele Theologie, georganiseerd als postacademische cursus door de Protestantse Theologische Universiteit.

Praktische informatie en kosten

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.
De bijeenkomst is zowel fysiek als online bij te wonen. De locatie van de fysieke bijeenkomst is de PThU in Amsterdam. Doet u liever online mee via Zoom, dan ontvangt u per e-mail een link naar dit platform.

Deelname aan dit webinar kost € 30.
Hierbij is het boek Improviseren in Gods drama inbegrepen. Het boek word uitgereikt tijdens de bijeenkomst. Als u online deelneemt wordt het boek in de week na de bijeenkomst verstuurd. Wilt u liever deelnemen zonder boek, meld u dan aan via dit formulier.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.