Boekpresentatie: 'Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World'

23 september 2022 13:30

Zijn gelijkenissen eigenlijk een soort fabels, en zo ja: wat betekent dat voor de manier waarop we gelijkenissen lezen? Dit is één van de achterliggende vragen bij het boek Overcoming Dichotomies, dat ingaat op de verschillen tussen fabels, parabels en andere gelijksoortige genres in de Oudheid. De auteurs nodigen u van harte uit om de boekpresentatie bij te wonen van Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World. De titel van de boekpresentatie is 'Overcoming dichotomies : continuing the conversation'. U kunt online of op locatie in Amsterdam deelnemen.

Het boek

Ons boek wil bijdragen aan de studie van gelijkenissen, fabels en vergelijkingen over disciplinaire grenzen heen. Ondanks het feit dat deze verwante genres van narratieve analogie onlosmakelijk verbonden waren met de bredere culturele context van de Grieks-Romeinse oudheid, zijn ze in relatie tot elkaar nog niet grondig bestudeerd. De bijdragen in onze bundel benadrukken de vloeiende grenzen tussen deze verschillende genres, maar laten ook zien hoe hun adoptie en aanpassing in verschillende literaire werken uitdrukking geven aan de verschillende identiteiten van de componisten. Bekijk de inhoudsopgave en een leesvoorbeeld.

Programma

Tijdens onze boekpresentatie zullen we het eerste exemplaar van het boek presenteren en onze gesprekken voortzetten door na te denken over de resultaten en bijdragen van ons volume aan verder onderzoek. Dr. Eric Ottenheijm (UU), prof. dr. Gerard Boter (VU) en prof. Caroline Vander Stichele (TiU) reageren kort op het boek vanuit hun respectievelijke vakgebieden rabbijnse studies, nieuwtestamentische studies en klassieke studies. Het programma is als volgt:

  • 13:30 Entree
  • 13:45 Inleiding en boekpresentatie door de redactie
  • 13:55 Reactie dr. Eric Ottenheijm (UU), 'Parables as fables? Rethinking genre'
  • 14:05 Reactie door prof.dr. Gerard Boter (VU), “Overcoming definitions”
  • 14:15 Reactie door Prof. Caroline Vander Stichele (TiU), “Film, gender, and the reception of the mustard seed”
  • 14:25 Vragenronde
  • 14:45 Receptie met drankjes en lichte hors d’oeuvres
  • 15:30 Slotwoorden

Praktische details

De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 23 september, 13.30 tot 15.30 uur in werkgroepzaal 3 van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). Deelname is gratis.

Het wordt een hybride evenement, wat betekent dat degenen die niet op locatie aanwezig kunnen zijn, virtueel via Zoom kunnen deelnemen.

Registratie

Meld u uiterlijk 22 september aan door een e-mail te sturen naar dr. Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl). Laat ons weten of u op locatie of virtueel deelneemt. Degenen die de bijeenkomst op locatie bijwonen, worden vriendelijk verzocht om eventuele dieetwensen en beperkingen aan ons door te geven. Degenen die online aanwezig zijn, sturen we de Zoom-link.

We hopen u allemaal te ontmoeten op onze boekpresentatie.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.