Promotie Roy Alexander Surjanegara: Power in Reformed Polity

1 maart 2022

Op dinsdag 1 maart promoveert Roy Alexander Surjanegara aan de PThU (promotoren: prof.dr. L.J. Koffeman en dr. E.G. Singgih). De titel van het proefschrift is: The Issue of Power in Reformed Polity in Indonesian Churches.

Karakteristieke kenmerken van Indonesische Gereformeerde kerken

Het onderzoeksproject van Roy is een poging om de karakteristieke kenmerken van het staatsbestel van de Indonesische Gereformeerde Kerken te beschrijven, vooral in de manier waarop zij het begrip autoriteit articuleren. Roy heeft drie kerken genomen om verschillende gereformeerde kerken in Indonesië te vertegenwoordigen:

  • Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) vertegenwoordigers van kerken stemmen uit de Indische Kerk traditie
  • Gereja Kristen Sumba (GKS) die de stemming van de kerk vertegenwoordigt van de zendelingen
  • Gereja Kristen Indonesia (GKI) die kerken vertegenwoordigt, stemt vanuit lokale initiatieven

Articuleren van macht in staatsbestel

In zijn proefschrift trekt Roy vergelijkingen tussen de kenmerken van het staatsbestel van de Indonesische Hervormde Kerk, de historische en culturele achtergrond van de kerk en de kerkorde, waarbij hij analyseert hoe gereformeerde kerken in Indonesië macht in hun staatsbestel verwoorden. Het meest opvallende is dat hij heeft ontdekt dat het ideaal van eenheid in deze kerken overheersend is, wat kenmerkend is voor de manier waarop zij hun staatsbestel ontwikkelen. In Indonesische Gereformeerde Kerken werd het eenheidsideaal een zeer gezaghebbend begrip, evenals een sterk ontmoetingspunt tussen een theologisch ideaal en het culturele ideaal van de natie. Dit zou kunnen verklaren waarom oecumenische theologie zo aantrekkelijk was voor Indonesische kerken, omdat het de meest theologisch verantwoorde en cultureel compatibele verklaring bood voor hun verlangen naar eenheid. We zien ook dat Indonesische kerken de neiging hebben om de nadruk te leggen op organisatorische eenheid en het naleven van hun eenheid.

Oecumenische geloofwaardigheid en organisatorische integriteit

Gereformeerde kerken in Indonesië geven aan dat ze een sterk verlangen naar eenheid hebben. Ze hebben een sterk hiërarchische en centralistische structuur en ze voeren hun bediening uit met de nadruk op organisatorische verantwoordelijkheid. In het staatsbestel van Indonesische Gereformeerde kerken wordt autoriteit gearticuleerd door de nadruk te leggen op de eenheid van de kerk door middel van de taal van oecumenische geloofwaardigheid en organisatorische integriteit.

Roy's persoonlijke motivatie

Roy was vanaf zijn tienerjaren betrokken bij kerkactiviteiten en raakte vaak gefascineerd door de perceptie van mensen over de kerkorde. Meestal had het met hunzelf te maken als de jongere generatie die debatteert of het oneens is met een bepaald beleid dat de kerkenraad heeft besloten, of tegenstrijdigheid over welke liedjes we in de kerk mogen zingen, enzovoort. Maar hij heeft er daarna nooit echt serieus over nagedacht. Tijdens zijn masterstudie koos hij puur uit nieuwsgierigheid het onderwerp kerkpolitiek. Roy was zich nooit echt bewust van het kerkelijk staatsbestel als academisch theologisch veld. Hij dacht cynisch dat het een van die cursussen was die je volgde als je bisschop wilde worden. Vanaf dat moment realiseerde hij zich dat veel van zijn eerdere opvattingen (waardering of angst) ten aanzien van de kerkorde onjuist waren. In het verleden hebben veel kerken in Indonesië kerkorde meer gezien als een klassieke tekst of traditie die behouden moet blijven. Roy wil meer mensen uitnodigen om kerkbestuur meer te waarderen als een poging om theologie in context te doen.

Over Roy Alexander Surjanegara

Roy Alexander Surjanegara werd geboren in Jakarta op 22 mei 1979. Roy is de eerste zoon van Peter Gunawan Surjanegara en Mega Tjhen. Hij is getrouwd met Melvy en vader van Rafael, Cecile en Marvel. Hij studeerde in 2002 af aan het Jakarta Theological Seminary (nu STFT – Jakarta) en werd in 2005 gewijd tot Minister van het Woord in Gereja Kristen, Indonesië (GKI). Van 2003-2008 diende hij in GKI Tanggamus (Lampung), 2009-2018 in GKI Maulana Yusuf (Bandung), en 2018-heden in GKI Perth – Uniting Church (Australië). In 2008 behaalde hij een masterdiploma van de PThU. Van 2009-2018 was hij betrokken bij het emancipatoire samenwerkingsverband tussen PKN en Indonesische kerken.

Livestream promotie Roy Alexander Surjanegara
De promotie is op 1 maart vanaf 9.00 uur live te volgen via YouTube.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.