Promotie Hans de Waal: Diaconaat en ouderen

2 december 2021 11:00

Hans de Waal promoveert op 2 december op zijn onderzoek naar ‘Diaconaat en ouderen.’ Een theologisch onderzoek naar de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing. De promotie vindt plaats in Groningen.

Aanleiding en centrale vraag

Diaconaat en ouderen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Diaconieën en diaconale organisaties bieden vanouds hulp en aandacht aan kwetsbare ouderen. In kerkelijke gemeenten is bezoekwerk aan ouderen een centrale activiteit. Aan de andere kant behoren ouderen zelf tot de meest actieve vrijwilligers. Door vergrijzing zijn er meer ouderen dan voorheen en groeit ook de onderlinge diversiteit. Hoe gaan kerkelijke gemeenten en diaconieën om met ouderen van nu?

Bewustwording diaconale aandacht voor ouderen

‘Het diaconaat heeft me altijd aangesproken.’ aldus Hans de Waal. ‘Diaconaat is een voorbeeld van de sociale betrokkenheid die samenhangt met kerk en christelijk geloof. Maar het riep bij mij ook vragen op: Wat is diaconaat eigenlijk, waar komt het uit voort en wat kan het betekenen? Diaconiewetenschap is een nog jonge loot aan de (praktisch-) theologische stam. Toen ik na afronding van de studie de kans kreeg om als aio Diaconaat aan de slag te gaan, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Diaconaat draait om barmhartig zijn én recht doen; aandacht schenken én kritisch durven zijn. Een van de grote vragen voor kerk en samenleving in de eenentwintigste eeuw is hoe om te gaan met het proces van vergrijzing en de aanwezigheid van steeds meer ouderen. Een eenzijdig beeld van vergrijzing als bedreiging, ook voor kerk en diaconaat, behoeft nuancering. Het doet geen recht aan de vele ouderen die, in al hun variëteit, het ‘verborgen onderwerp’ (hidden subject) zijn van ieder spreken over vergrijzing. Bewustwording rond dit thema behoort tot de diaconale roeping van de kerk in de huidige context. En daar draag ik graag aan bij.’

Wetenschappelijk onderzoek naar diaconaat

In de studie van De Waal wordt de relatie tussen diaconaat en ouderen op een fundamentele en contextuele manier onderzocht. Wat is eigenlijk diaconaat? Wie zijn ouderen? Waarin verschilt de vergrijzing van de kerk met die van de samenleving? Als voorbeeld dient het diaconaat van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Lokaal en landelijk beleid wordt geanalyseerd op de ‘aanwezigheid’ en de waardering van ouderen en vergrijzing. Diaconaal ouderenwerk wordt in een historisch en diaconaal-theologisch kader geplaatst. Erkenning en ontmoeting blijken sleutelwoorden voor het verstaan en beantwoorden van de diaconale roeping in de context van vergrijzing. Het slothoofdstuk biedt een perspectief voor de nabije toekomst van een kleiner wordende, diaconale kerk – met veel ouderen.

Over Hans de Waal

Hans de Waal (Alblasserdam, 1981) studeerde Godgeleerdheid in Leiden (2000-2009) en voltooide daar ook de Kerkelijke Opleiding (2007-2009) aan de PThU, Vestiging Leiden. Tussen 2009 en 2013 was hij assistent in opleiding Diaconaat (PThU Leiden, na 2012 Amsterdam). In 2013 en 2014 was hij pastoraal medewerker in de protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland. Sinds 2015 is hij predikant in de protestantse gemeente te Nijland (Súdwest-Fryslân). Hij is getrouwd en vader van een zoon.

Locatie en tijd

  • Locatie: Protestantse Theologische Universiteit in Groningen
  • Aanvangstijd: 11.00 uur
  • Promotores:  Prof. Dr. Herman Noordegraaf (eerste promotor) en Prof. Dr. Frits de Lange (tweede promotor)

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.