Symposium: Kerk tussen traditie en trend

13 oktober 2021 13:00

Kerken bewegen zich tussen traditie en trend. Daarom worstelen ze steevast met de vraag naar het ‘vaste’ en het ‘veranderlijke’ in kerkzijn. Dat geldt niet alleen voor traditionele kerken, ook pioniersplekken en migrantengemeenten anno 2021 hebben er volop mee te maken. Is zo’n situatie kan het heel ontspannend en inzichtgevend zijn om te ontdekken dat dit eeuwenoude vragen zijn. Daarom kijken we in dit symposium, 450 jaar na dato, opnieuw naar de Synode van Emden, met het oog op de vragen van de kerk van nu. 

Over het symposium

De Synode van Emden, de eerste synode die voor de gereformeerde kerk in de Nederlanden van belang was, zocht in 1571 onder moeilijke omstandigheden een weg voor de jonge kerk in opbouw. De vragen waar deze synode voor stond, blijken verrassend actueel en inspirerend. Ook in Emden lag de vraag op tafel hoe je omgaat met plaatsen waar geen gemeente is, maar wel gelovigen (pionierswerk). De synode dacht na over de omgang met schrijnende misstanden (tucht) en hoe je als lokale kerken op een constructieve manier voor elkaar zorgt (kerkvisitatie). En hoe kun je als kerk en synode tot verantwoorde besluitvorming komen? Dit symposium is een samenwerking tussen PThU en weetwatjegelooft.nl.

Programma

Het symposium start met enkele lezingen met een historische focus, gevolgd door een panelgesprek over het actuele thema ‘Migrantenkerken tussen traditie en trend’. Vervolgens presenteren Klaas-Willem de Jong en Leon van den Broeke het nieuwe boek Vast en vluchtig. Kerkrecht in de traditie van Emden 1571 (Summum 2021). De eerste exemplaren hiervan overhandigen de redacteurs aan representanten van diverse gereformeerde kerkverbanden. Hiermee willen zij zowel de gedeelde traditie als de gezamenlijke kerkrechtelijke opdracht van deze kerken symbolisch onderstrepen. Het symposium wordt afgesloten met een hapje & drankje en gelegenheid voor ontmoeting.

Aanmelden

Aanmelden kan op de site weetwatjegelooft.nl via de knop 'aanmelden'. Hier is ook meer informatie te vinden over het programma. Aanmelden kan tot 1 oktober.

Foto door Ruben Schellingerhout via Unsplash.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.