Lezing: The Liberal, Humanist Case Against a Completed Life Law

25 oktober 2021

In deze lezing presenteert Kevin Yuill een atheïstische pleidooi tegen de legalisering van hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’. Kritisch op beide ‘kanten’ in de discussie, bevraagt Yuill vooral ieders vooronderstellingen en aannames die aan standpunten over euthanasie vooraf gaan. Yuill laat zien dat onze houding ten opzichte van zelfdoding het belangrijkste is voor onze houding ten opzichte van hulp bij zelfdoding.

Keynote speaker

Kevin Yuill (University of Sunderland, VK) is de auteur van Assisted Suicide: The Liberal, Humanist Case Against Legalization (Palgrave MacMillan, 2013). In oktober/november 2021 is hij als ‘scholar in residence’ verbonden aan de PThU, in nauwe samenwerking met prof.dr. Theo Boer en dr. Stef Groenewoud.

Panel Speakers

  • Ton Vink | Filosoof en voorheen voorman van stichting De Einder
  • Suzanne van den Eynden | Filosoof, afgestudeerd op het thema ‘Completed Life’, werkt bij de Van Mierlo Foundation
  • Maarten Verkerk | Filosoof, lid van de Schnabelcommissie ‘Voltooid leven’
  • Annemarieke van der Woude | Predikant remonstrantse gemeente Oosterbeek en docent bij de Master Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit

Programma

14.00 - Welkom 
14.05 - Inleidende opmerkingen bij het Nederlandse Wetsvoorstel 'Completed Life' (Theo Boer en Stef Groenewoud)
14.15 - Keynote: De humanistische zaak tegen gelegaliseerde hulp bij zelfdoding, gevolgd door Q&A (Kevin Yuill)
14.45 - Pauze
14.50 - Reactie: De religieuze zaak tegen voltooid leven (Maarten Verkerk, MP)
15.02 - Reactie: Zelfdoding, het individu en de overheid (Ton Vink)
15.15 - Reactie: Religieuze perspectieven op een liberale wet (Annemarieke van der Woude)
15.28 - Reactie: Heeft een Completed Life Act extra waarborgen nodig? (Suzanne van den Eynden)
15.40 - Pauze
15.55 - Paneldiscussie: Kevin Yuill, Maarten Verkerk, Ton Vink, Suzanne van den Eynden en Annemarieke van der Woude
16.40 - Afsluiting en borrel

Dit is een openbare lezing en paneldiscussie die plaats zal vinden in de 'filmzaal' van de PThU, locatie Amsterdam. De toegang is gratis en de voertaal is Engels.  

Aanmelden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.