Symposium: “Ik was een vreemdeling en jullie ontvingen me in jullie midden”

18 september 2021 09:30 - 12:00

Vreemdelingen zijn mensen die hun vroegere (t)huis achter zich hebben gelaten en in een nieuwe omgeving terecht komen. De dynamiek tussen hen en de mensen die daar al langer wonen roept allerlei vragen op, zoals: wanneer ben je een vreemdeling en wanneer niet (meer)? Wanneer ben je ergens thuis? De Protestantse Theologische Universiteit organiseert samen met De Roos van Culemborg een symposium rondom het vierde 'werk van barmhartigheid', namelijk om vreemdelingen te verwelkomen.

Over het symposium

Het vierde werk van de zogenaamde ‘Werken van Barmhartigheid’ uit Mattheus 25 geeft kerken en christenen een bijzondere opdracht, namelijk om vreemdelingen te verwelkomen. Veel kerken en diaconale organisaties proberen aan deze opdracht handen en voeten te geven. In asielzoekerscentra worden mensen bezocht en gesteund, er zijn stichtingen om mensen te steunen met hun procedure en inburgering, en achter de schermen vindt diplomatieke actie plaats rond ongedocumenteerde vreemdelingen, die in het verborgene worden bijgestaan. De aandacht voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken blijft vaak beperkt.  Slechts af en toe is er openlijk protest, zoals tijdens het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag of door de actie ‘We gaan ze halen!’

De context van het diaconale werk is de laatste jaren steeds meer verhard: er is in de samenleving en de politiek sprake van verzet tegen de komst van vreemdelingen en er is een lange traditie om aanwezige vreemdelingen te marginaliseren door hen blijvend in de rol van vreemdeling te plaatsen, waardoor zij nooit voluit worden opgenomen in de samenleving.

In dit symposium bespreken we de vraag wat het vierde werk van barmhartigheid betekent voor vraagstukken rond vreemd en thuis zijn in Nederland, specifiek voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken, diaconieën en diaconale organisaties. De sprekers verkennen de dynamiek tussen vreemd en thuis tegen de achtergrond van hun persoonlijke biografie en vanuit hun deskundigheid in een specifieke praktijk.  Achtereenvolgens komen aan de orde de context van kerk en theologie, mensenrechten en diversiteit en politiek en internationaal beleid.

Programma

  • 9.30 uur: Inloop en koffie
  • 10.00 uur: Welkom
  • 10.10 uur: Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie PThU
  • 10.30 uur: Domenica Gidei Biidu, mensenrechtenjuriste en strategisch adviseur diversiteit en inclusie
  • 10.50 uur: Muzikaal intermezzo
  • 11. 00 uur: Bram van Ojik, voormalig Tweede Kamerlid en diplomaat
  • 11.20 uur: Korte gespreksronde met de sprekers over de publieke verantwoordelijkheid van kerken rond het vierde werk van barmhartigheid
  • 11.50 uur: Afsluiting met muziek
  • 12.00 uur: Lunch

Hierna eventueel deelname aan het middagprogramma over de werken van barmhartigheid in den brede.

Kosten en aanmelden

Deelname is een bijdrage in de pet die rondgaat. Geef je wel op via de knop 'Aanmelden' hiervoor. 

Beeld: Meester van Alkmaar, Public Domain, Wikimedia

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.