Webinarserie: Crisisrituelen – Rituelen in crisis.
Perspectieven vanuit rituele en liturgische studies

22 juni t/m 6 juli 2021

Beperkingen die zijn opgelegd vanwege de coronacrisis zorgen ervoor dat rituelen op grote schaal worden aangepast, uitgesteld of geïmproviseerd. Wat is de impact van deze beperkingen en aanpassingen aan rituelen? Welke rituelen kunnen niet uitgesteld worden? Wat is heilig in ritueel en mag niet aangepast worden? Wat zijn de grenzen van rituele creativiteit? Daarover gaat deze webinarserie van IRiLiS, het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies. 

Rituelen zijn diep geworteld in de context waarin zij plaatsvinden. Maatschappelijke veranderingen, zoals de huidige Corona beperkingen, zorgen ervoor dat rituelen op grote schaal worden aangepast, uitgesteld of geïmproviseerd. Fysieke bijeenkomsten worden sterk beperkt en er komen nieuwe alternatieven. Online diensten en vieringen, uitvaarten met weinig publiek en deelnemers die elkaar niet mogen omhelzen of bij elkaar in de buurt mogen komen. Vooral collectieve rituelen die een bron van troost en gemeenschap vormen op moeilijke momenten vallen nu grotendeels weg of worden met afstand en in kleine groepen gehouden. 

In deze IRILIS-Webinarserie gaan wij, steeds voor onderscheiden doelgroepen, met wetenschappers, beleidsmakers en professionals in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van crisisrituelen en rituelen in crisis om vanuit verschillende disciplines handvatten te bieden voor crisisrituelen. 

Bekijk de webinars

De webinars vinden plaats op 8 juni, 22 juni en 6 juli. Hieronder vindt u een beschrijving.

 • Webinar 1a: Rituele creativiteit tijdens de crisis

  (Nederlandstalig, voor geestelijkverzorgers)

  Datum: 8 juni 2021
  Tijd: 13.30 - 15.00 uur

  Tijdens dit webinar gaan wij in gesprek met professionals over de betekenis van rituelen tijdens de Corona pandemie. Families die geen afscheid hebben kunnen nemen van stervende patiënten of herdenkingen en uitvaarten die zijn uitgesteld zijn hier voorbeelden van.  Geestelijk verzorgers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan crisiszorg tijdens deze pandemie, zoals voor patiënten, naasten en zorgverleners: wat hebben wij geleerd over de betekenis, vorm en functie van rituelen in tijden van crisis? 

  Sprekers: 

  • Ralf Smeets, Beleidsmedewerker VGVZ
  • Karin Seijdell, Geestelijk Verzorger Severinus
  • Ger Thonen, Ritueel begeleider en voorzitter Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders
  • Esli Jongen, Geestelijk Verzorger “Zin in Utrecht” Centrum voor Levensvragen, hospice Naarden  
 • Webinar 1b: Re-inventing rituals in care during crisis

  (Voor wetenschappers)

  Datum: 8 juni 2021
  Tijd: 16.00 - 17.30 uur

  We gaan in gesprek met wetenschappers over de betekenis van crisisrituelen en rituelen in crisis. Rituelen zijn vaak gebonden aan regels en traditie en tegelijkertijd zien wij in crisissituaties dat rituelen soms vergaand worden aangepast. De beperkingen kunnen ook juist weer leiden tot rituele creativiteit en innovatie. Hoe kijken wij terug op heruitgevonden rituelen?  

  Sprekers: 

  • Prof. Thomas Quartier, Radboud Universiteit, KU Leuven
  • Prof. Anne Vandenhoek European Research Institute for Chaplains in HealthCare (ERICH), KU Leuven
  • Dr. Joanna Wojtkowiak, Universiteit voor Humanistiek
 • Webinar 2: Vieren tijdens Covid-19

  (Nederlandstalig, voor kerkleiders, predikanten, pastores, pastoraal werkers,geestelijk verzorgers)

  Datum: 22 juni 2021
  Tijd: 13.30 - 15.00 uur

  Tijdens dit webinar gaan wij in gesprek over uitdadingen voor rituelen en liturgie tijdens de pandemie. Door de huidige pandemie vinden vieringen veelal online plaats of worden deze uitgesteld. Bij fysieke bijeenkomsten zijn er ook beperkingen, zoals het verbod op zingen of andere beperkingen. Tot hoeverre kunnen rituelen en liturgie worden aangepast in crisismomenten zonder hun betekenis te verliezen? Wij kijken terug op liturgie in tijdens van crisis met een aantal experts. 

  Sprekers:

  • Nicolaas Sintobin sj, internetpastor
  • Laeitia van der Lans, De Zalige Zalm en voormalig expertisepunt online vieren
  • Dr. Martin Hoondert
  • Prof. Thomas Quartier
  • Dr. Mirella Klomp
 • Webinar 3: En na corona?

  Datum: 6 juli 2021
  Tijdstip: 9.30-11.00u

  Hoe staan we straks stil bij de coronacrisis? Hoe kijken we er op terug? Gaan we het einde van de pandemie vieren? Maar wat vier je dan? Of moeten we juist vooral herdenken? Wat herdenk je dan? Steeds vaker komen die vragen op in het publieke debat. In dit webinar spreken we vanuit verschillende perspectieven over die vragen en dilemma’s.

  Sprekers:

  •  Marcel Barnard,  PThU/ Instituut voor Rituele en Liturgische Studies
  •  Mark Roscam Abbing, Programmadirecteur Generaal “Samenleving en COVID-19”, Ministerie van Justitie en Veiligheid 
  •  Robert Koorneef, directeur Vereniging van Geestelijk Verzorgers
  •  Ilse Raaijmakers, senior Beleidsonderzoeker/Adviseur, ARQ Nationaal Psychotrauma CentrumPraktische informatie

Tickets voor dit webinar kosten € 15,- per persoon per webinar. U kunt zich met meerdere personen tegelijkertijd aanmelden. Wilt u meerdere webinars bijwonen, dan verzoeken wij u voor ieder webinar losse tickets te bestellen.

Daags voor het webinar ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging met daarin een link naar de zoomsessie.

Aanmelden


Voor het webinar op 22 juni kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden.

Voorwaarden: U bestelt tickets voor bovengenoemd webinar. Tickets kosten € 15 per persoon. Annuleren is helaas niet mogelijk, wel kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. U ontvangt automatisch een e-mail  ter bevestiging van uw aanmelding, mogelijk komt deze tussen spam terecht. Daags voor het webinar ontvangt u een e-mail met link naar de zoomsessie.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.