Promotie: Community as Mission

20 mei 2021

Berdine van den Toren-Lekkerkerker verdedigt haar proefschrift Community as Mission. The Church Mission Society as Gift and Call in an Individualised and Globalised World.

Over het Onderzoek

Zending en gemeenschap staan centraal in dit onderzoek, twee termen die in de huidige tijd en wereld grote vragen oproepen. Zending, kan dat nog wel? Hoe verhoudt zich dat tot de ongelijkheid en machtsverhoudingen die voortvloeien uit het koloniale verleden van kerk en zending? Is gemeenschap nog wel mogelijk in een geïndividualiseerde maatschappij en een globaliserende wereld?

In plaats van een nostalgisch terug verlangen naar gemeenschap zoals dat vroeger was, vraagt dit onderzoek naar de betekenis en mogelijkheden voor een gezonden gemeenschap in de wereld zoals we die nu kennen en ervaren. 

Op basis van een case studie naar de geleefde realiteit van de Church Mission Society gemeenschap wordt de vraag gesteld hoe een georganiseerde gemeenschap, met zowel een lokaal als een wereldwijd karakter, kan worden ervaren en begrepen. Dit leidt tot een theologische reflectie in gesprek met sociologische overwegingen rond de vraag hoe een zendingsgemeenschap deel kan zijn van de Missio Dei. Daaruit voorvloeiend wordt de vraag gesteld hoe door het gemeenschapsleven – ambivalent, menselijk, gebroken en fragiel van karakter - iets van God in deze wereld ontdekt kan worden.

Over Berdine van den Toren-Lekkerkerker

Berdine (1964) begon haar theologische studie aan de Reformatorische bijbelschool in Zeist. Haar mastergraad behaalde ze in 2009 aan Regent College, Vancouver (Canada), waarvoor ze action research deed, samen met een groep vrouwen die aan de École Biblique et Promotion de la Femme in Bangui (CAR) studeerden. Het onderwerp van dit onderzoek was de morele opvoeding van kinderen in een veranderende maatschappij en Centraal Afrika.

Sinds 1997 werkt Berdine in theologisch/missiologisch onderwijs, eerst in de Centraal Afrikaanse Republiek en later bij de Church Mission Society, met een speciale focus op Franssprekend Afrika en Azië. Daarnaast werkt ze sinds april 2021 als interim-directeur bij de Nederlandse Zendingsraad.

Informatie

Datum: 20 mei 2021
Aanvangstijd: 15.00 uur

Promotor:  Prof. dr. H.P. de Roest, PThU
Co-promotor: Prof. dr. Kirsteen Kim, Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA

Door de huidige situatie is de promotie op locatie alleen bij te wonen op uitnodiging. Alle andere geinteresseerden kunnen de promotie via de livestream volgen. Kies nadat u op onderstaande link heeft geklikt voor de uitzending op donderdag 20 mei 2021.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.