Uit de greep van het virus

5 maart 2021 15:00

Wat is de impact van het coronavirus? Thet perspectief van genderstudies, vanuit gegevenheden zoals dat mannen bevattelijker zijn voor het virus dan vrouwen, vrouwen het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen, het virus niet evenredig verspreid is over verschillende bevolkingsgroepen in Europa en sommigen het virus zien als een aanzet tot maatschappelijke veranderingen.  

Historische, theologische en ethische overwegingen over zorg en zorgen

Sinds maart 2020 is Nederland in de greep van Covid-19 of corona. Het was al maanden eerder opgedoken in de Chinese stad Wuhan en heeft zich vanaf daar over de hele wereld verspreid. Vooral bij mensen boven de zestig kon de ziekte dodelijk verlopen. In Nederland alleen al was in de eerste golf de oversterfte zo’n 30 % hoger dan het gemiddelde bij een gewone griep: 9768 tegen 6443. Jongeren werden over het algemeen minder ziek, maar hielden nog lang gezondheidsklachten.

In Nederland en andere landen is inmiddels een tweede en soms zelfs een derde golf bezig. Bijna overal ter wereld worden maatregelen afgekondigd om het virus in te dammen. Dat levert ook protest  op. Op internet tieren complottheorieën welig: corona is door een kwade macht ontworpen, bestaat überhaupt niet enzovoort. Leiders als Trump en Orbán stonden voorop bij het ontkennen van het virus, met voorspelbare gevolgen voor de bevolking van hun landen.  Sommige jongeren voelen zich niet geroepen zich aan de maatregelen te houden, omdat zij menen dat Corona bij hun minder ernstige gevolgen heeft.

Spreeksters en lezingen

Covid19: Test van onze menselijkheid?

Els Maeckelberghe (RUG)

De Covid-19-pandemie hoort niet een oorlogsgebied te zijn waar strijd geleverd wordt over conflicterende belangen, maar het is een "test van onze menselijkheid", zoals de Duitse president Frank-Walter Steinmeier zei in zijn televisietoespraak op 11 april 2020. Het is echter niet altijd helder wat bijdraagt aan ‘menselijkheid’. Hoe kunnen we menselijkheid hooghouden bij het beantwoorden van vragen over wel of niet beperken van vrijheden, welke zorg voorrang krijgt, wie een IC-bed bezet mag houden, wie als eerste in aanmerking komt voor een vaccin? De Covid-19 pandemie vraagt om een expliciete Covid-19 ethiek. In de lezing zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

Mannelijke en vrouwelijke hulp tegen de pest

Catrien Santing (RUG)

Vanaf het moment dat de pest in november 1347 uit China in Zuid-Italië arriveerde, maakte zij talloze slachtoffers. De epidemie leidde tot nieuwe religiositeit. Al snel kreeg de ziekte ook haar eigen gespecialiseerde heiligen. Het bekendst is de heilige Rochus, pestheilige bij uitstek. Minder bekend is dat een serie Italiaanse mysticae zich intensief met pestlijders bemoeiden. In deze lezing zullen de genderverschillen in de bemoeienissen van heiligen met de gevreesde ziekte worden verkend.

Corona. Zorg. God. Enige gedachten vanuit post-patriarchaal theologisch perspectief

Anne-Claire Mulder (PThU)

Als corona iets heeft duidelijk gemaakt dan is het wel dat het wereldwijde economische systeem en het daarmee samenhangende wereld- en mensbeeld in zijn voegen kraakt. Aan de andere kant heeft deze crisis scherper dan ooit het belang van zorg aan het licht gebracht; zowel van het belang van de zorgsector als van de alledaagse zorg voor elkaar. Toch blijft al die aandacht binnen het oude denkstramien, waarin zorg geassocieerd wordt met het private domein; met vrijwilligerswerk, met het dienende, met het vrouwelijke. 

Deze bijdrage begint bij het idee dat mensen afhankelijk, behoeftig en relationeel zijn en zonder zorg niet tot wasdom kunnen komen. Die gedachte wordt verbonden met feministisch theologische gedachten over God en Gods aanwezigheid in het aardse bestaan om zo het politieke en theologische gewicht van zorg te erkennen. 

Praktische informatie

Datum en tijd: vrijdag 5 maart 202, 15.00 - 16.15 uur
Voertaal: Nederlands
Aanmelden: per e-mail via receptie.GGW@rug.nl uiterlijk 26 februari

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.