Promotie: Targoem Samuel in Sefarad

26 november 2020

Op 26 november promoveert Johanna Tanja aan de PThU op een onderzoek naar de wijze waarop de Aramese vertaling (targoem) van het bijbelboek Samuël is ontvangen en doorgegeven op het Iberisch schiereiland tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Over het onderzoek

Tanja kijkt in haar onderzoek naar de uitleg en overlevering van deze Aramese vertaling van Samuel binnen de Joodse gemeenschappen, maar ook naar christelijke geleerden die deze teksten redigeerden en uitgaven voor hun eigen doeleinden en gericht op een christelijk lezerspubliek in handschriften en Polyglotten. 

De centrale onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is tweeledig en luidt als volgt: Wat is het karakter van de teksttraditie van Targoem Samuel van Sefardische oorsprong – handschriften en vroege drukken – met betrekking tot de overgeleverde tekst en de fysieke dragers van het tekstmateriaal? En ten tweede, heeft het feit dat deze teksten zijn geproduceerd binnen een overwegend christelijke cultuur sporen achter gelaten in de tekst zelf en/of in de fysieke vorm waarin de tekst is overgeleverd?

Over Johanna Tanja

Johanna Tanja werd geboren op 20 augustus 1979 in Grijpskerke. Van 1991 tot 1997 volgde zij het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (gymnasium) aan het Carolus Clusius College in Zwolle. Daarna studeerde zij theologie, eerst aan de Universiteit Leiden, later aan de Theologische Universiteit Kampen (nu opgegaan in de Protestantse Theologische Universiteit). In september 2007 studeerde zij af met als hoofdvak Oude Testament en als bijvakken Vrouwenstudies en Semitische Talen.

Van 2008 tot 2013 was zij als AIO verbonden aan het NWO project A Jewish Targum in a Christian World aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Vanaf 2011 geeft zij colleges op het gebied van Hebreeuws, de Hebreeuwse Bijbel en Jodendom.

Informatie 

Datum: donderdag 26 november 2020
Aanvangstijd: 15.45 uur
Locatie: online via livestream

Promotor: Prof. dr. D. Houtman


Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.