Promotie Barend Weegink: 'Nochtans mijn God'

25 november 2020

Op 25 november promoveert Barend Weegink aan de PThU op een onderzoek naar het leven, de theologie en spiritualiteit van Aart Jan Theodorus Jonker. De titel van zijn proefschrift luidt: 'Nochtans mijn God'.

Over het onderzoek

Spiritualiteit is ‘geleefd geloof’. Nu grote verhalen minder aandacht trekken, staat de focus vooral op wat de ander inspireert of bezielt. Gereformeerde spiritualiteit wordt getypeerd door een besef van Gods soevereiniteit, de betekenis van Christus, het gezag van de Bijbel en de rol van de kerk en haar confessies. In dit proefschrift op het grensvlak van kerkgeschiedenis en systematische theologie wordt onderzoek gedaan naar de geestelijke betekenis van Aart Jan Theodorus Jonker (1851-1928). Hij hoort bij de tweede generatie ethische theologen in het spoor van D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning jr. Wat maakt dat deze man mensen van nu iets te zeggen heeft? Er wordt een analyse gemaakt van zijn omgang met de mens en zijn visie op het lijden. In de openheid voor de cultuur hield Jonker vast aan een orthodoxe geloofsopvatting. De auteur schetst Jonker als exponent van een gereformeerd-ethische spiritualiteit, verbindend en richtinggevend voor mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan.

Over Barend Weegink

Barend Weegink (1951) is predikant in de Protestantse Kerk, actief in het gemeentewerk en andere functies. Zijn dissertatie onder begeleiding van de hoogleraren dr. Jan Hoek en dr. Edward van ’t Slot is een bijdrage in het kader van de gereformeerde spiritualiteit.

Weegink studeerde theologie aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1971-1976, met kandidaatsexamen in 1974). Het kerkelijk examen, het colloquium en de beroepbaarstelling als candidaat tot de Heilige Dienst volgden in 1976. In 1998 legde hij aan de Universiteit van Utrecht zijn doctoraalexamen af (vakken sociale wetenschappen/ pastorale psychologie en systematische en praktische theologie/ kerkgeschiedenis). Hij werd predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, later geheten Protestantse Kerk in Nederland, en werd verbonden aan de hervormde gemeente te Beerzerveld (Ommen Ov, 1976), Heerde (Gld, 1982), Steenwijk (Ov, 1988), Katwijk aan Zee (Z-H, 1993-2016) en als waarnemend predikant aan de protestantse gemeente te Scheveningen (Z-H, Oude Kerk, sinds 2017). Gedurende twee aaneengesloten termijnen was hij afgevaardigde naar de generale synode en lid van het breed moderamen van de kerk. Van 2008-2012 was hij in deeltijd op basis van detachering algemeen secretaris van de stichting ‘Schrift en Belijden’ voor de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk. Daarnaast schreef hij enkele boeken, leidde hij reizen naar bijbelse en verre bestemmingen, fungeerde hij als bestuurssecretaris van de stichting en vennootschap ‘DrieTour Reizen’ en was of is hij actief als redacteur en publicist bij een aantal periodieken. Hij was gehuwd met Gerrita Kampman. Samen kregen ze drie zonen.

Livestream

De publieke verdediging is woensdag 25 november vanaf 12.00 uur live te volgen:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.