Webinarserie 'Voorbij de belijning: vormgeven aan inhoud en betrokkenheid in kerkdiensten in deze tijd'

23 juni 2020 19:45 - 21:00

Hoe ben je gemeente van Christus in een periode dat je elkaar alleen op anderhalvemeter afstand in de kerk ziet of zelfs helemaal niet. Hoe geef je vorm aan een eredienst met maximaal 30 of 100 gemeenteleden? Hoe preek je dan? Wat is de rol van kinderen en jongeren? Hoe houd je binding met de buurt?

Drie webinars

Nu er geleidelijk aan weer meer mogelijkheid komt om fysiek samen te komen, worden daar in veel kerken druk plannen voor gemaakt. In korte tijd worden we experts op het gebied van gebruiksplannen, looproutes, opstellingen en plansystemen. Tegelijk zorgen al die praktische maatregelen voor andere, fundamentelere vragen. Want wat betekent het voor de inhoud en de interactie in de preek dat een deel van de mensen in de kerk is, maar een deel ook nog steeds op afstand online? Hoe geven we in die situatie gemeenschap vorm? Wat betekent het voor de beleving van de liturgie? Hoe blijven we kinderen zichtbaar een plek in de gemeente geven? Hoe kunnen we gastvrij blijven en verbinding houden met de buurt?

Reflectie en onderlinge uitwisseling rond dergelijke vragen staan centraal in de serie van drie webinars die georganiseerd wordt door de PThU en de Protestantse Kerk. De sprekers zijn docenten aan de PThU of pioniers en betrokkenen bij pioniersplekken van de Protestantse Kerk.

 • Webinar 1: Preken in crisistijd - 23 juni

  De meeste predikanten hebben intussen ervaring met preken voor een onzichtbaar publiek. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de vorm, de lengte of de locatie van de preek. Maar welke effect heeft een crisis die langer duurt op de inhoud van de preek? In deze webinar staan we stil bij enkele hermeneutische en homiletische vragen: blijf je de context van de crisis adresseren in je preken, en hoe verandert dat als de crisis langer duurt? Wie zijn je hoorders tijdens de voorbereiding, als je in diensten niet of nauwelijks contact met de gemeente hebt? Hoe lees je de Schriften vanuit de context van de crisis, brengt de tekst nieuwe inzichten in de situatie en laat de situatie een nieuw licht op teksten schijnen? Deze webinar is voor iedereen die regelmatig voorgaat in (online) diensten en vieringen. Voorbij de crisis als probleem willen we ook zoeken naar nieuwe inzichten die een crisistijd ons oplevert met het oog op de prediking, spiritueel en hermeneutisch.

  Spreker: dr. Theo Pleizier, docent preekkunde PThU

  Opzet webinar

  19.45 - 20.00 uur  
  Korte introductie op het thema + toelichting op de werkwijze

  20.00 - 20.30 uur
  Verdieping - presentatie

  Tijdens de verdiepende sessie kunnen deelnemers vragen stellen via de chatfunctie van Zoom

  20.30 - 20.50 uur
  Delen van ervaringen (evt. in groepen) en bespreken van vragen die via de chatfunctie binnengekomen zijn.

  20.50 - 21.00 uur
  Plenaire afsluiting

 • Webinar 2: De viering vormgeven - 30 juni

  In deze webinar stellen we enkele basale vragen naar aanleiding van het houden van kerkdiensten in de afgelopen en komende periode. De centrale vraag die we stellen is: wat betekenen deze crisis en de beperkingen die daaruit voortvloei(d)en  voor de liturgie van de gemeente? Wat is of blijkt voor (gezamenlijk) vieren van betekenis? Er is in de afgelopen weken veel creativiteit ontplooid en ook weer bijgesteld. Voorgangers en gemeenten hebben soms moeten roeien met de riemen die ze hadden, met wisselende uitkomsten. Hoe heeft – ondanks of dankzij de beperkende omstandigheden - dat  wat van waarde is tot uitdrukking kunnen komen ? Of is dat niet gelukt? Hoe zijn we eigenlijk bepaald bij wat we waardevol vinden? Onze antwoorden op deze vragen zullen mee bepalen hoe we de komende periode ingaan. Hoe gaat de liturgie van de gemeente er de komende weken en maanden uitzien?

  Vervolgens kijken we zo ook naar de vragen die deze tijd oproept rondom de plek van kinderen in de dienst. In sommige gemeenten zijn de kinderen en jongeren op een hand te tellen, in andere gemeenten zijn er zoveel dat dit problemen oplevert voor de huisvestiging van de jeugdactiviteiten. Wat betekenen online vieringen of straks een 'fysieke' viering met max. 100 mensen voor kinderen en voor jongeren? Welke afwegingen maak je als kerk of als gezin? Welke ruimte krijgen kinderen en jongeren, letterlijk en figuurlijk? We verkennen het veld van praktisch afwegingen tot theologische en pedagogische overtuigingen.

  Sprekers:
  dr. Eward Postma, predikant en docent praktische theologie
  dr. Ronelle Sonnenberg, docent praktische theologie / youth ministry

  Opzet webinar

  19.45 - 20.00 uur   
  Korte introductie op het thema + toelichting op de werkwijze

  20.00 - 20.15 uur
  Verdieping: de liturgie

  20.15 - 20.30 uur
  Verdieping: de plek van kinderen in de viering

  Tijdens de verdiepende sessie kunnen deelnemers vragen stellen via de chatfunctie van Zoom

  20.30 - 20.50 uur
  Delen van ervaringen (in groepen per thema) en bespreken van vragen die via de chatfunctie binnengekomen zijn.

  20.50 - 21.00 uur 
  Plenaire afsluiting

 • Webinar 3: Vieren: lessen uit pionieren - 7 juli

  Corona heeft ook veel invloed op de pioniersplekken. Hoe geven zij hun activiteiten vorm in Corona-tijd? Met welke ontdekkingen kunnen we ons voordeel doen? Zien we in het land vernieuwende online manieren van vieren? Vanuit het landelijk team pionieren horen we een overview - 3 pioniers komen aan het woord over hun ervaringen. Ook gaan we in op het vernieuwende idee van keer de kerk, waarin de mensen op vele plekken in groepjes samenkomen, maar toch in verbinding met elkaar.

  Spreker:
  drs. Arjette Kuipers, specialist leergemeenschap pionieren bij het Landelijk team pionieren van de Protestantse Kerk

  Programma

  19:45 uur
  Introductie op het thema, hoofdlijn bevindingen pionieren

  19:55 - 20:30 uur

  • Interview met Bram Dijkstra, pioniersplek Crosspoint Getsewoud (over hervirtualiseren)
  • Presentatie project 'Keer de Kerk' door Johan Ter Beek
  • Interview met Rianne ten Voorde van Vitamine G in Hilversum

  20:30 - 20:50 uur
  Sessie met break-out-rooms met één van de pioniers.

  Vragen:

  • Wat willen we vasthouden van de ervaringen met online pionieren in de corona-tijd?
  • Kun je online en offline vieren combineren? Wat zijn hierbij de uitdagingen?
  • Hoe bereik je nieuwe mensen in Corona-tijd? 

  20:50 - 21:00 uur
  Overgebleven vragen, plenaire afsluiting

Praktische informatie

Data: dinsdag 23, 30 juni en 7 juli
Tijdstip: 19.45 - 21.00 uur
Kosten: € 45 per persoon voor de gehele serie
De webinars kunnen gevolgd worden in het kader van Permanente Educatie (vrije deel, 0,25 ECTS).

De webinars worden gegeven via het online platform Zoom. Op dinsdag 23 juni ontvangt u een e-mail met daarin informatie over hoe u deelneemt aan het webinar.

Het is niet meer mogelijk tickets te kopen voor dit event.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.