Onderzoeksproject over religie en klimaatverandering in Nederland

1 juni 2023

Klimaatverandering is een prangende kwestie die onze wereld vandaag de dag treft, en het is van cruciaal belang om de culturele en religieuze waarden te begrijpen die ten grondslag liggen aan discussies over dit onderwerp. Dat is de focus van het interdisciplinaire onderzoeksproject "Religious Vocabularies and Apocalyptic Imaginaries of Climate Change in the Netherlands and Beyond," (kortweg: Religie en klimaatverandering in Nederland). Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek) en wordt uitgevoerd binnen de School of Catholic Theology van Tilburg University.

Het project beoogt het gebruik van religieuze vocabulaire te analyseren en te interpreteren. De aanwezigheid van dergelijk vocabulaire wordt onderzocht binnen groepen die actief zijn op sociale media in Nederland en een  interesse in klimaatverandering delen. Het team van vier onderzoekers, bestaande uit experts op het gebied van Religiewetenschappen/Theologie, Mediastudies en Sociale Wetenschappen, voert een kritische discoursanalyse uit om de ideologische en praktische impact van religieuze vocabulaires die deze groepen gebruiken in discussies over klimaatverandering beter te begrijpen.

Het onderzoeksteam gebruikt een interdisciplinaire aanpak om het gebruik van religieuze beelden en retoriek in het discours over klimaatverandering te onderzoeken, met de nadruk op apocalyptische en door religie geïnspireerde opvattingen. Het team onderzoekt de perspectieven van zowel klimaatveranderingsactivisten als "klimaatsceptici", waaronder extreem-rechtse activisten, antivaxxers en samenzweringstheoretici.

De wetenschappelijke impact van het project vult een leegte op in het academisch onderzoek naar apocalypticisme, religie en klimaatverandering. Door inzicht te verschaffen in de religieuze beelden en retoriek die in het debat over klimaatverandering worden gebruikt, hoopt het project het begrip van de culturele, religieuze en spirituele waarden achter het publieke debat over klimaatverandering te verbreden.

Naast de wetenschappelijke impact wil het project een bijdrage leveren aan de samenleving door beleidsmakers, media, ambtenaren, de publieke opinie en religieuze leiders te informeren over de religieuze taal, beeldtaal en praktijken die wordt gebruikt door groepen die betrokken zijn bij discussies over klimaatverandering. Het team hoopt een constructieve dialoog en samenwerking over religieuze en ideologische grenzen heen aan te moedigen om klimaatverandering effectiever aan te pakken.

Gedurende het hele project zal het team zijn bevindingen communiceren aan het publiek via blogposts, kennisclips en open access algemene media, waaronder grote Nederlandse kranten en internationale sites. Het team is ook van plan een nationaal symposium te organiseren in samenwerking met een grote krant en een spel te ontwikkelen om de dialoog en discussie over religie en klimaatverandering in groepsverband aan te moedigen.

In het algemeen belooft het project "Religie en klimaatverandering in Nederland" belangrijke inzichten te verschaffen in de rol van religieuze vocabulaires in het debat over klimaatverandering en te inspireren tot constructieve samenwerking over religieuze en ideologische grenzen heen om een van de meest urgente problemen van onze tijd aan te pakken.

Meer informatie is te vinden op de website van het project. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief van dit project.